Ekologisk trädgårdsproduktion i Mälar-Hjälmarregionen

Länsstyrelsen erbjuder kompetensutveckling för dig som vill starta eller utveckla ekologisk yrkesmässig produktion av annuella eller perenna trädgårdsgrödor på friland. Här presenterar vi aktuella erbjudanden.

Målgruppen för aktiviteterna vi anordnar inom ekologisk produktion är lantbruks- och trädgårdsföretagare Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, Västmanlands län och Örebro län.

Rådgivning inom frukt, bär eller perenna grönsaker i Stockholms, Uppsala, Västmanlands och Örebro län.

Du som vill lägga om till, utöka eller nystarta ekologisk yrkesmässig produktion av frukt, bär eller perenna grönsaker prioriteras för rådgivning med gårdsbesök. Det finns i mindre omfattning möjlighet till rådgivning för befintlig ekologiska produktion antigen i form av telefonrådgivning eller grupprådgivning.

Rådgivningen är kostnadsfri för rådgivningstagare då den finansieras med projektmedel från Landsbygdsprogrammet 2014-2020.

Är du intresserad av rådgivning, kontakta Länsstyrelsen via e-post eller telefon enligt rutan ovan till höger. Skriv gärna kort om dina planer, vilka grödor och areal det gäller.

Rådgivning och kompetensutveckling om ekologisk odling av köksväxter på friland för producenter i Stockholms, Uppsala, Västmanlands, Södermanlands och Örebro län.

Än så länge har vi inga upphandlade rådgivare. Du är dock välkommen att redan nu anmäla ditt intresse via e-post enligt rutan ovan till höger.

Nyhetsbrev

Vi planerar för ett nyhetsbrev, så att vi snabbt kan informera och bjuda in till nya aktiviteter. Vill du redan nu anmäla ditt intresse går det bra att kontakta Länsstyrelsen via e-post enligt rutan ovan till höger.

 Projekt för ökad ekologisk produktion i Mälar-Hjälmarregionen

​Med projektmedel ur Landsbygdsprogrammet 2014-2020 samordnar Länsstyrelsen i Stockholms län projekt för kompetensutveckling och rådgivning inom området ekologisk produktion i Mälar-Hjälmarregionen.

Syftet är att på sikt öka andelen ekologisk produktion inom produktionsinriktningarna frukt, bär, grönsaker, potatis och fjäderfä i regionen.

Målgrupp är lantbruks- och trädgårdsproducenter Stockholms, Uppsala, Västmanlands, Södermanlands och Örebro län (förutom frukt- och bärodlare i Södermanland där rådgivningen arrangeras av Länsstyrelsen i Södermanlands län). Projektet finansieras gemensamt av länsstyrelserna i de fem länen och pågår mellan år 2017-2019.

​​Länsstyrelsens projekt för ekologisk produktion är en del av Landsbygdsprogrammet 2014-2020, som finansieras gemensamt av EU och svenska staten.