Ekologisk trädgårdsproduktion i Mälar-Hjälmarregionen

Länsstyrelsen erbjuder kompetensutveckling för dig som vill starta eller utveckla ekologisk yrkesmässig produktion av annuella eller perenna trädgårdsgrödor på friland. Här presenterar vi aktuella erbjudanden.

Målgruppen för aktiviteterna vi anordnar inom ekologisk produktion är lantbruks- och trädgårdsföretagare Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, Västmanlands län och Örebro län.

Rådgivning inom frukt, bär eller perenna grönsaker i Stockholms, Uppsala, Västmanlands och Örebro län.

Du som vill lägga om till, utöka eller nystarta ekologisk yrkesmässig produktion av frukt, bär eller perenna grönsaker prioriteras för rådgivning med gårdsbesök. Det finns i mindre omfattning möjlighet till rådgivning för befintlig ekologiska produktion antigen i form av telefonrådgivning eller grupprådgivning.

Rådgivningen är kostnadsfri för rådgivningstagare då den finansieras med projektmedel från Landsbygdsprogrammet 2014-2020.

Är du intresserad av rådgivning, kontakta Länsstyrelsen via e-post eller telefon enligt rutan ovan till höger. Skriv gärna kort om dina planer, vilka grödor och areal det gäller.

Rådgivning av grönsaker och potatis i Stockholms, Uppsala, Västmanlands, Södermanlands och Örebro län.

Du som vill lägga om till, utöka eller nystarta yrkesmässig ekologisk produktion av grönsaker eller potatis prioriteras för rådgivning med gårdsbesök. Det finns i mindre omfattning möjlighet till rådgivning för befintlig ekologisk produktion antingen i form av telefonrådgivning eller grupprådgivning.

Rådgivningen är kostnadsfri för rådgivningstagare och finansieras med projektmedel från Landsbygdsprogrammet 2014-2020.

Är du intresserad av att få rådgivning för yrkesmässig ekologisk odling av grönsaker, kontakta Wijnand Koker på Agrodynamik AB med telefon 08-551 507 41 eller mobil 070-562 17 87 eller per e-post agrodynamik@telia.com.

Är du intresserad av att få rådgivning för yrkesmässig ekologisk odling av potatis, kontakta HS Konsult AB Henrik Nätterlund med telefon 019-603 27 13 eller mobil 0702-38 10 82 eller e-post henrik.natterlund@hushallningssallskapet.se. Eller Pia Björsell med mobil 070-562 02 12, e-post pia.bjorsell@hushallningssallskapet.se.

 

 Projekt för ökad ekologisk produktion i Mälar-Hjälmarregionen

​Med projektmedel ur Landsbygdsprogrammet 2014-2020 samordnar Länsstyrelsen i Stockholms län projekt för kompetensutveckling och rådgivning inom området ekologisk produktion i Mälar-Hjälmarregionen.

Syftet är att på sikt öka andelen ekologisk produktion inom produktionsinriktningarna frukt, bär, grönsaker, potatis och fjäderfä i regionen.

Målgrupp är lantbruks- och trädgårdsproducenter Stockholms, Uppsala, Västmanlands, Södermanlands och Örebro län (förutom frukt- och bärodlare i Södermanland där rådgivningen arrangeras av Länsstyrelsen i Södermanlands län). Projektet finansieras gemensamt av länsstyrelserna i de fem länen och pågår mellan år 2017-2019.

​​Länsstyrelsens projekt för ekologisk produktion är en del av Landsbygdsprogrammet 2014-2020, som finansieras gemensamt av EU och svenska staten.