Greppa Näringen

Greppa Näringen är ett kunskapsprojekt där du som lantbrukare kan få kostnadsfri rådgivning om vad som kan göras för att minska växtnäringsförluster och klimatpåverkan på din gård. Genom ett mer effektivt nyttjande av växtnäring i odling och djurhållning gör du en insats för miljön samtidigt som produktionen blir mer lönsam.

Inom Greppa Näringen erbjuds kurser, fältvandringar och enskild rådgivning som är anpassad till den egna gården. Rådgivning ges inom ett antal teman (rådgivningsmoduler) som kväve- och fosforstrategier, växtskyddshantering, foderstater, markpackning, klimat med mera. För mer information om rådgivning inom Greppa Näringen se länkarna till höger. 

Vem kan vara med?

Greppa Näringen i Stockholms län vänder sig i första hand till lantbruk med mer än 25 djurenheter och/eller 50 ha åkermark. Vid våtmarksrådgivning eller rådgivning till företag med specialodlingar (frilandsgrönsaker, växthusodlingar m.m.) kan även mindre företag delta. Detta gäller även mindre jordbruksföretag i vattenskyddsområden eller andra särskilt prioriterade avrinningsområden.

Rådgivare i Stockholms län

Hitta moduler och rådgivningsföretag för Greppa Näringen i Stockholms län.

Hur blir jag medlem?

För att bli medlem i Greppa Näringen fyller du i blanketten Anmälan Greppa näringen skickar in den till Länsstyrelsen. Du kan också kontakta någon av rådgivarorganisationerna eller Länsstyrelsen.

För mer information om Greppa Näringen, se projektets nationella hemsida