Enkät till trädgårdsföretagare

Enkäten är avslutad och resultatet kommer att presenteras på här på denna sida när det är klart.
Om du har frågor angående enkäten kan du höra av dig till: Kristina Nigell, 010-223 14 70.