Registratur

Registraturen ansvarar för att Länsstyrelsen har god ordning på de handlingar som förvaras här, samt hjälper allmänhet och medarbetare att finna de handlingar de söker

Registraturen arbetar även med följande:

 

  • Ansvarar för registrering och fördelning av inkomna brev, e-post, samt diarieföring  och arkivering
  • Deltar i utvecklingen av de administrativa rutinerna hos Länsstyrelsen 
  • Hjälper till med att utbilda och informera våra anställda i våra diariesystem
  • Håller oss ajour med den lagstiftning och de regelverk som finns kring hantering av allmänna handlingar

 

Vill du ta del av allmän handling går det bra att komma in med en förfrågan/begäran till registraturen så ser vi till att den hamnar rätt.

 

Vill du veta mer om vilka handlingar som du kan finna i vårt diarium