Adress för leverantörsfakturor

Scanningen av fakturor från externa leverantörer till länsstyrelsen sköts av en leverantör i Strömsund

Fakturor till Länsstyrelsen ska skickas till:

Länsstyrelsen i Stockholms län
FE 217
838 73 FRÖSÖN

Vid nybeställningar, kom ihåg att fråga beställaren efter fakturareferens.

Det är mycket viktigt att ovanstående information finns med på fakturan. 

Betalningsvillkor inom staten, 30 dagar netto. Inga expeditions- eller fakturaavgifter godtas

Leverantörerna uppmanas också att ange vem som är referensperson/beställare på fakturan.