Arkiv

Länsstyrelsens arkiv är en del av det nationella kulturarvet och består av allmänna handlingar som inkommit till oss eller upprättats av oss.

De handlingar som tidigare förvarats hos oss, sänder vi till Stockholms stadsarkiv, som är vårt landsarkiv.

Här kan du läsa i vår arkivbeskrivning, om Länsstyrelsens historia från 1634 fram till idag. Du kan följa de omorganisationer som skett under åren och se vilka ansvarsområden som har tillkommit och försvunnit från Länsstyrelsen.

Fordonsregistret hos Stockholms stadsarkiv

De handlingar som är mest eftersökta är gamla fordonshandlingar i fordonsregistret. De hittar du hos Stockholms stadsarkiv som har tagit över det från Länsstyrelsen. Stockholms stadsarkiv kan kontaktas på stadsarkivet@stockholm.se

Handlingar i länsstyrelsens arkiv

Vill du ta del av en handling i vårt arkiv tar vi gärna emot din beställning via e-post.

 Avgifter

Om du önskar kopior på dokument ur vårt arkiv, så följer vi Avgiftsförordningen (1992:191)

 som bl.a. enligt 16 § lyder:
Om en beställning omfattar tio sidor eller mer, skall avgift tas ut för kopior av allmänna handlingar och för utskrifter av upptagningar för automatisk databehandling enligt 15 § 1 och 2.
Avgiften för en beställning av tio sidor är 50 kronor. För varje sida därutöver är avgiften 2 kronor.