Stockholm tillsammans

För tredje året i rad bjuder Länsstyrelsen in till en heldagskonferens om regionens utmaningar och möjligheter gällande migrationen – vägen in i landet och vägen ut i samhället.

Tid: 9 februari 10–16.

Plats: Länsstyrelsen, Regeringsgatan 66, plan 4.

Hämta programmet för Stockholm tillsammans.

Hämta beskrivning av seminarierna under Stockholm tillsammans.

Seminarierna vänder sig till arbetsgivare, tjänstemän, politiker och organisationer som arbetar med integration.

Fokusområden är

  • bosättning för migranter
  • ideella sektorns möjligheter
  • migranters hälsa
  • migranters arbetsmarknad

Moderator: Göran Rosenberg

Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg berättar om hur myndigheten arbetar med att inkludera migranter. Med utgångspunkt i det nya etableringsprogrammet diskuteras vad Arbetsförmedlingen kan göra för att korta tiden som en nyanländ behöver för att komma i arbete.

Därefter följer en panel där företrädare för näringslivet fortsätter diskussionen; hur kan vi ta tillvara all ny kompetens som kommit till Sverige? På vilket sätt kan företag underlätta rekryteringen av nyanlända? Behöver lagstiftningen förändras?

I panelen:
Ann Ekengren, People & Culture Manager, Nordic Choice Hotels
Fredrik GrenVD och koncernchef, Ambea AB
Stefan Karlsson, HR-chef, Bauhaus Sverige
Alexandra Ridderstad, chef Tekniksprånget & Jobbsprånget, IVA
Veronika Lindstrand-Kant, biträdande operativ chef, Migrationsverket
Mikael Sjöberg, generaldirektör, Arbetsförmedlingen

Efter lunch följer seminarier under #Sthlm tillsammans

Du väljer att vara med på två av följande seminarier:

1. Vikten av nätverk för en snabbare etablering

På vilket sätt kan det civila samhället bidra och vilken betydelse har socialt kapital? I detta seminarium berättar Caroline Tovatt, forskare vid Delmi, om nätverkens betydelse vid rekrytering. Två föreningsrepresentanter berättar om hur de ser på civilsamhällets betydelse för integration. Vi knyter också an till den verksamhet som erbjuds via Länsstyrelsen, hur kan Tidiga insatser för asylsökande och VIDA vara värdefulla i detta sammanhang?

2. Vad kan vi göra för att främja hälsan hos asylsökande och nyanlända barn, unga och vuxna?

Välkommen till ett seminarium där vi kommer att fokusera på vikten av ett hälsofrämjande och förebyggande arbete.

Hur kan länsstyrelsen stötta kommunerna inom ramen för Preventionspaketet och vad finns det för pågående utvecklingsprojekt i länet som riktar sig till asylsökande och nyanlända barn, unga och föräldrar?

3. Arbetsmarknad – fokus näringslivet

Hur får vi till en snabbare integration av migranter på arbetsmarknaden? Stefan Karlsson, HR-chef på Bauhaus och Nina Thorén Forsanker, Kompetens- och mångfaldsstrateg Ambea, berättar om arbetet med att inkludera asylsökande och nyanlända. Kopplingen till regelverket - vad fungerar och vad behöver förändras? Det omvända perspektivet; Mouddar Kouli och Magnus Berg från Ledarna berättar hur svenska företags chefer kan lära och förändra sitt ledarskap för att fånga en ny målgrupp.

4. Hur stärker vi utsatta gruppers möjlighet till en mer hållbar boendesituation?

Utmaningarna på bostadsmarknaden i länets kommuner är många. Flera grupper har svårt att såväl ta sig in som att få ett långsiktigt boende.

Samtidigt som det byggs många nya bostäder blir fler hemlösa och lever utanför samhällets gemenskap. Upplands Väsby kommun berättar om utmaningar - bland annat hur de arbetar förebyggande för att stötta utsatta grupper till hållbart boende, i nära samarbete med allmännyttan.

Anmälan

Vi bjuder på vegetarisk mingellunch. Konferensen är kostnadsfri men föranmälan krävs. Uteblir du utan att meddela oss fakturerar vi 200 kr.

Anmäl dig via länken nedan senast den 29 januari.