Seminarium om Etableringsprogrammet

Den nuvarande etableringslagstiftningen (2010:197) upphör den 31 december 2017 och ersätts av det nya etableringsprogrammet som träder i kraft den 1 januari 2018. Programmet innebär en harmonisering med regelverk för övriga arbetsmarknadspolitiska program.

Personer som omfattas av målgruppen för etableringsinsatser ska efter 1 januari 2018 anvisas till Etableringsprogrammet. De som redan har en pågående etableringsplan får slutföra den enligt nuvarande regelverk.

Kom till Länsstyrelsen för att höra mer om skillnader och likheter i det gamla respektive det nya etableringsuppdraget.

Tid: 19 januari kl. 13–16.

Plats: Länsstyrelsen, Regeringsgatan 66, lokal Grand.

Målgrupp: Yrkesverksamma som arbetar med nyanländas etablering.

Medverkande: Niclas Josephson och Lena Wolfe Osbeck, Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknadsområde Stockholm Gotland.

Hämta inbjudan som pdf.

Välkommen!

Anmälan

Anmäl dig till integration.stockholm@lansstyrelsen.se senast den 17 januari.