Lokal uppföljning av Signs of Safety

En dag om Jönköpingsenkäten för lokal uppföljning av Signs of Safety samt om barn och våld i barnavårdsutredningar.

​Tid: 15 februari kl. 09.00-16.00. Registrering och morgonfika från 08.30.

Plats: Nalen, David Bagares gata 17. Lokal Stacken.

Vi bjuder på lunch och eftermiddagskaffe.

Programpunkter

  • Uppföljning Jönköpingsenkäten, Kristina Evaldsson och Thomas Bolin FOU, Jönköping (inklusive bensträck).
  • Våld i barnavårdsutredningar: Om socialtjänstens ansvar och viljan att veta, Tina Mattsson, universitetslektor socialt arbete, Lunds universitet.
  • Barns rätt i skyddat boende – sammanfattning av SOU, Katarina Edlund, Länsstyrelsen.
  • Information om Länsstyrelsens stöd till kommunernas arbete med implementering av Signs of Safety 2018 samt om datum för release om det uppdaterade metodstödet.

Dagen kommer att varvas med föreläsningar, erfarenhetsutbyte, frågestunder och kortare workshoppar.

Hämta inbjudan och program.

Anmälan

Vi har undersökt möjligheterna att utöka antalet platser och har nu fått klart att det inte finns någon möjlighet att byta till en lokal som kan ta fler deltagare.