Hur skapar vi framtidens hållbara livsmedelssystem?

Välkommen till FOOD SYSTEMS FOR THE FUTURE, en konferens som synliggör sambanden mellan vad som sker regionalt och globalt – och hur livsmedelsföretag, myndigheter och konsumenter som agerar regionalt har en global påverkan.

​Genom kunskap kring hur innovativa kunskapskluster skapas kan vi bidra till ett mer hållbart livsmedelssystem i Stockholms- och Mälardalsregionen.

Alla med intresse för ett hållbart livsmedelssystem är välkomna att delta: representanter för akademi, offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle.

Du har möjlighet att bidra till Länsstyrelsens arbete med Stockholms läns livsmedelsstrategi i den paneldiskussion och dialogkafé med bland andra forskare och experter från SLU, LRF och projektet Organic Food System Programme som Länsstyrelsen anordnar klockan 13.30 – 16.00.

Konferensdagen arrangeras av: Projekt MatLust, Södertörns Högskola och Stiftelsen BERAS International i samarbete med Länsstyrelsen i Stockholms län, Organic Food System Program och KTH.

Dagen genomförs under Södertälje Science Week och invigningen av Södertälje Science Park – en arena för forskning, innovation och utbildning inom hållbar produktion.

När: torsdag 1 februari 2018, hela dagen klockan 09.00–16.00.
Länsstyrelsens aktivitet klockan 13.30–16.00.

Var: Södertälje Science Park, MatLust, Kvarnbergagatan 12, Södertälje.

>> Läs mer om Södertälje Science Week

>> Gå direkt till anmälningsformuläret hos MatLust