VIDA i praktiken

VIDA är ett samverkansprojekt där nyanlända matchas till passande föreningar inom ramen för sina handlingsplaner. Under den tredje regionala träffen berättar deltagare och föreningar om vad VIDA innebär i praktiken. Vad kan en föreningsaktivitet innebära för individen och på vilket sätt gynnas föreningen?

Träffen riktar sig till föreningar som har deltagit i eller är nyfikna på VIDA. Personal från Arbetsförmedlingen och tjänstemän eller politiker från kommuner är också välkomna. Träffen är öppen både för aktörer som redan är delaktiga i projektet och för personer som har ett intresse av att följa projektet.

Tid: 20 november, 17-19:30.

Plats: Piperska Muren, Scheelegatan 14.

Seminariet är kostnadsfritt.

Hämta inbjudan och program.

Välkommen!

Anmälan

Anmäl dig via länken nedan senast den 6 november.