Skolan som en hälsofrämjande arena

Vad är risk- och skyddsfaktorer och hur ska vi förstå dessa när det gäller nyanlända barn och unga? Går det att stärka skyddsfaktorerna runt barnen och hela familjen?

Vi vet att samverkan mellan föräldrar och skolan är en viktig faktor för hur väl barnen lyckas i skolan. Det finns olika sätt att få till er fungerande samverkan och vi kommer att få ta del av några lokala exempel på hur man har valt att jobba med detta i Stockholms län.

Målgrupp för seminariet är kommunernas samordnare för nyanländas lärande, samt andra på utbildningsförvaltningarna som ansvarar för målgruppen asylsökande och nyanlända elever.

Tid: 13 november kl. 08:15–10:00. (frukost serveras 08:15–08:45)

Plats: Hitechbuilding Sveavägen 9, plan 2. Lokal: Seymour Cray.

Hämta inbjudan som pdf.

Konferensen är kostnadsfri.

Seminariet är en del av Preventionspaketet, Länsstyrelsens samlade stöd för ett brett preventionsarbete med särskilt fokus på asylsökande och nyanlända barn, unga och föräldrar.

Varmt välkommen!

Anmälan

Anmäl dig via länken nedan senast den 6 november.