Nätverksträff för hälsoskyddsinspektörer

Tema: Trångboddhet

Tid: 09:30–15:00. Fika serveras från 09:30.

Plats: Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4, Hörsalen plan 2

Hämta inbjudan och program.

Anmälan

Anmäl dig via länken nedan senast den 4 december.

 I samarbete med

Logga Hälsoskyddsnätverket

 

Logga Centrum för arbets- och miljömedicin