Nätverksträff för hälsoskyddsinspektörer

Tema: Trångboddhet

Tid: 09:00–16:00. Fika serveras från 08:30.

Plats: Tekniska nämndhuset, Flemminggatan 4, föreläsningssalen

​Anmäl dig redan nu. Program kommer senare.

Anmälan

Anmäl dig via länken nedan senast den 4 december.

 I samarbete med

Logga Hälsoskyddsnätverket

 

Logga Centrum för arbets- och miljömedicin