Kurs Storytelling – lär dig att berätta

Välkommen till en kurs i storytelling på Kolbäcks Gästgivaregård. Vi övar oss på att hitta företagets historier och får redskap att presentera historierna på ett levande sätt.
Storytelleing

Vi varvar praktiska berättarövningar med teori, diskussion och erfarenhetsutbyte. Tyngdpunkten ligger på berättarteknik och på gruppens samverkan. Kursen leds av Ida Junker, Fabula Storytelling. Kursen ingår i satsningen "Smakrik och blomstrande besöksnäring".

Tid och plats

Onsdag den 22 november klockan 09:30 till ca 17:00, Kolbäcks Gästgivaregård, Västmanland

Läs mer och anmäl dig på Länsstyrelsen Västmanlands webbplats.