Kommunernas arbete mot våld i nära relationer mot äldre i Stockholms län

Ett tillfälle att diskutera utmaningar och möjligheter för äldreomsorgens arbete mot våld i nära relationer mot äldre i Stockholms län.

Konferensen vänder sig till

  • chefer och beslutsfattare inom äldreomsorgen i Stockholm län
  • personal inom länets äldreomsorg som har utbildning om våld i nära relation mot äldre.

Tid: 10 november kl. 08.30–15.00.

Plats: Piperska Muren, Kungsholmen.

Morgonkaffe finns från kl. 08.00.

Gemensam lunch på Piperska muren kl. 12.00–13.00.

Innehåll

  • Resultatet av kartläggningen om kommunernas arbete mot våld i nära relationer mot äldre, Stockholms län våren 2017.
  • Gruppdiskussion om kartläggningens föreslagna utvecklingsområden.
  • Exempel på samverkan, organisation och kompetensutveckling i länet.
  • Nollvision -för en demensvård utan tvång och begränsningar, Wilhelmina Hoffman, Svenskt Demenscentrum.

Hämta inbjudan och program.

Anmälan

Anmäl dig via länken nedan senast den 3 november.