Ensamkommande barn – insatser som gör skillnad

Just nu är det många ensamkommande barn och unga som befinner sig i en utsatt situation, bland annat på grund av en påfrestande asylprocess och förändrad lagstiftning. Behovet av stöd från vuxna är stort. Länsstyrelsen bjuder in till ett frukostseminarium för att lyfta vad du i din yrkesroll, eller som familjehemsförälder, kan göra för att skapa en trygg och läkande vardagsmiljö för dessa barn och ungdomar.

Frida Johansson Metso, psykolog på Transkulturellt Centrum med mångårig erfarenhet av att jobba med flyktingar, föreläser om vad du som vuxen kan göra för att skapa en trygg och läkande vardagsmiljö för ensamkommande barn och ungdomar som lever under svåra omständigheter. Under föreläsningen får du en introduktion till risk- och skyddsfaktorer, en kort beskrivning av PTSD, samt viktiga verktyg i bemötandet.

Målgrupp för seminariet är socialsekreterare med ansvar för ensamkommande barn och unga i Stockholms läns kommuner samt familjehem.

Tid: 15 december, kl. 08.15 -10.00 (frukost serveras 08.15 - 08.45).

Plats: Hitechbuilding Sveavägen 9. Lokal: Tim Berners-Lee.

Hämta inbjudan som pdf.

Konferensen är kostnadsfri.

Seminariet är en del av Preventionspaketet, Länsstyrelsens samlade stöd för ett brett preventionsarbete med särskilt fokus på asylsökande och nyanlända barn, unga och föräldrar.

Anmälan

Anmäl dig via länken nedan senast den 13 december.