Världens viktigaste uppdrag – konferens om föräldraskapsstöd

Föräldrar och familj har en unik möjlighet att främja barns hälsa och utveckling. Att satsa långsiktigt och strategiskt på stöd i föräldraskapet är en förutsättning för att uppnå en god och jämlik hälsa för alla barn och unga i Sverige.

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) bjuder tillsammans med länsstyrelserna in till nationella konferenser under hösten om föräldraskapsstöd med rubriken Världens viktigaste uppdrag.

Programmet är utformat för beslutsfattare och strateger i kommuner, landsting och idéburen verksamhet.  Läs mer om konferenserna och hur du anmäler dig i bifogad inbjudan. Hitta ett tillfälle nära dig!

Hämta inbjudan och program.

Information och anmälan hos Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd >>

Arrangerar gör Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd  i samverkan med länsstyrelserna