EU-medborgare i Sverige – Nationell heldagskonferens

Det nationella regeringsuppdraget för arbetet med utsatta EU-medborgare i Sverige bjuder in till den nationella konferensen – EU-medborgare i Sverige, den 17 november i Stockholm. Ta chansen att fördjupa dig i ämnet och utveckla samverkan med andra aktörer och organisationer som jobbar inom området.

​Konferensen behandlar temat från både ett nationellt och internationellt perspektiv. Under dagen presenterar bland annat den nationella samordnaren, Claes Ling-Vannerus det nationella samordningsuppdraget för arbetet med EU/EES-medborgare. Regeringskansliet deltar med representanter för socialdepartementet som är ansvarigt departement för uppdraget. Dessutom deltar våra svenska ambassadörer i Rumänien och Bulgarien för att dela sina erfarenheter. Webbplatsen eumeborgareisverige.se som lanserats för att ge information och vägledning till myndigheter, kommuner, vårdgivare och civilsamhällsorganisationer kommer även att presenteras.

Syftet med konferensen att ge ökad kunskap, inspiration och bättre verktyg för ert fortsatta arbete.

För vem?

Konferensen riktar sig till aktörer och organisationer inom civilsamhället som bedriver verksamhet kopplat till EU-medborgare som vistas i Sverige tillfälligt.

Hämta inbjudan och program

Var?

Clarion Hotel Stockholm

Ringvägen 98

104 60 Stockholm

När?

Fredag 17 november, 09:30 - 16:00.

Vi startar med frukost och registrering kl. 09:30. Programmet börjar kl. 10:00.

Bakgrund

Länsstyrelsen i Stockholms Län har uppdraget att samordna det nationella arbetet rörande EU-medborgare som vistas tillfälligt i Sverige och som saknar uppehållsrätt. Under senare år har den fria rörligheten inom EU lett till att människor söker sig till Sverige för kortare försörjning. Detta har i sin tur lett till att kommuner och myndigheter efterfrågar stöd och vägledning kopplat till en rad ansvarsområden där man idag upplever att det saknas vägledning eller där lagstiftningen anses otydlig. Länsstyrelsens uppdrag syftar till att främja samverkan och stärka samordningen mellan myndigheter, kommuner och civilsamhället samt att tillhandahålla stöd och vägledning för de samverkande aktörerna.

Medverkande

  • Sara Roxell, Regeringskansliet, socialdepartementet

  • Anneli Lindahl-Kenny, Sveriges ambassadör i Rumänien

  • Louise Bergholm, Sveriges ambassadör i Bulgarien

  • Claes Ling-Vannerus, Nationell samordnare för arbetet med EU-medborgare

  • Patrik Cederlöf, Nationell samordnare mot prostitution och människohandel

  • Katarina Iskala-Blomster, IOM

  • EU-teamet, Stockholm stad

  • Jonas Melinder, Länsstyrelsen i Stockholm

  • Maria Sand, Länsstyrelsen i Stockholm

Moderator: Pelle Thörnberg, Journalist

Inför konferensen

Sök på "Länsstyrelsen Stockholm Mötesapp" i App Store, Google play eller Windows Store och ladda ner den inför konferensen.

Vi kommer använda den under dagen för att skapa en interaktiv konferens. Här kommer även all information om konferensen finnas tillgänglig.

Anmälan

OBS! Antalet platser är begränsat.

Anmäl dig via länken nedan.