Bredbandsstrategi, handlingsplan och digital agenda

Länsstyrelsen tillsammans med Kommunförbundet bjuder in länets kommuner och landsting till ett dialogseminarium om digital infrastruktur. Syftet är att förtydliga och med exempel konkretisera det fortsatta arbetet ur ett kommunalt perspektiv.

Plats: Regeringsagatan 66, Länsstyrelsens konferens

Seminariet är uppdelat i två valfria pass:

Pass 1:

  • En ny nationell bredbandsstrategi för Sverige
  • En ny regional handlingsplan för Stockholms län
  • Norrtälje kommuns strategiska arbete under 2016

Pass 2:

  • "Uppkoppling av e-hälsotjänster", en rapport framtagen av RISE Acreo, på uppdrag av Kommunförbundet i Stockholms län.

Seminariet riktar sig till ledning och strateger på länets kommuner inom infrastruktur, digitalisering och offentlig verksamhetsutveckling.

OBS: Anmälan görs till Claes Johansson, regional bredbandskoordinator

Välkomna!