Utbildning: Att fråga om våld med stöd av FREDA kortfrågor

Syftet med utbildningen är att få baskunskaper om våld i nära relationer/mäns våld mot kvinnor samt verktyg att fråga om våldsutsatthet med stöd av FREDA kortfrågor.

​Omfattning

Två kursdagar:

  • Den 27 april kl. 09.00-16.00.
  • Den 31 maj kl. 09.00-16.00.

Kaffe och registrering 08.30-09.00 båda dagarna.

Plats: Länsstyrelsen Stockholm, Regeringsgatan 66, lokal Grand.

Kursens innehåll

  • Socialnämndens ansvar i arbete mot våld i nära relationer.
  • Baskunskaper vad är våld i nära relationer och dess mekanismer samt information om prostitution och människohandel.
  • Att fråga om våld i nära relationer med stöd av FREDA kortfrågor.

Förutsättningar för att delta

Kommunen/sdf ska ha rutiner för att handha ärenden när våldsutsatthet identifieras. Berörd chef ska samordna vilka som ska delta i utbildningen.

Varje kommun/sdf kan anmäla max fem personer till utbildningen. Om det finns platser kvar efter anmälningstidens slut kan vi erbjuda fler platser. 

Välkomna att anmäla er!

Anmälan

Anmäl dig via länken nedan senast den 20 april.