Seminarium om allemansrätten - fullbokad

​Seminariet riktar sig till kommunanställda och förvaltare inom Stockholms län. Syftet med seminariet är bland annat att diskutera allemansrätten ur ett rättsligt perspektiv samt belysa problematik och konfliktområden.

Föreläsare är Margaretha Svenning, miljöjurist vid Länsstyrelsen i Skåne. Margaretha är disputerad inom miljöjuridik och arbetar dagligen med miljöfrågor som strategiskt verksamhetsstöd för hela myndigheten vid Länsstyrelsen i Skåne.

Under dagen tar vi upp:

  • Juridik kring allemansrätten
  • Den rättspolitiska aspekten
  • Exempel och diskussion kring konflikter som kan uppstå vid fysisk planering och friluftsaktiviteter
  • Kommersiella aktörer som nyttjar privat mark i sin verksamhet.

Inbjudan och program i pdf.

Datum

Tillfälle 1: 20/11

Tillfälle 2: 8/12

Plats

Lundqvist & Lindqvist Klara Strand, Klarabergsviadukten 90, Stockholm

Kostnad

Kostnadsfritt. Fika och lunch ingår.

Anmälan (fullbokad)

Anmäl dig till Johan Kjetselberg, Naturföretaget
Johan@naturforetaget.se
070-648 14 63

Frågor

Martin Elmestål, Enheten för naturvård, Länsstyrelsen i Stockholm
Martin.elmestal@lansstyrelsen.se 
010-223 13 21

 Dokumentation