Partnerskap för Landsbygdsprogrammet samt Havs- och fiskeriprogrammet

Välkommen till partnerskapsmöte torsdagen den 15 december klockan 8.30 till 12.00 på Länsstyrelsen.

Mötet omfattar:

  • Rapport från året som gått
  • Revidering av handlingsplanen och programändringar
  • Utlysningar 2018
  • Arbetet med den regionala livsmedelsstrategin
  • Matverk Stockholm
  • Vad händer inom Leader?

Program

Fika serveras under mötet. Ange allergi eller specialkost i anmälan.