Konferens om könsstympning (fakta – bemötande – behandling)

Välkommen till en heldagskonferens om könsstympning med fokus på fakta, bemötande och behandling!

Enligt Socialstyrelsens kartläggning från 2015 är uppskattningsvis 38 000 flickor och kvinnor i Sverige könsstympade. 7000 av dessa är flickor under 18 år.

Vilken hjälp kan de som redan är utsatta få och vad är ett lämpligt bemötande? Hur kan vi förebygga att könsstympning sker? Dessa och liknande frågor kommer att diskuteras under dagen.

Konferensen anordnas av Länsstyrelsen i Stockholm och Länsstyrelsen i Östergötland i samverkan med Kunskapscentrum om våld i nära relationer inom Stockholms läns landsting, Origo (Resurs och kompetenscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld) samt Operation Kvinnofrid.

Tid: Fredag 27:e oktober 2017 kl. 08:30-16:00

Plats: World Trade Centre, Klarabergsviadukten 70, Stockholm, lokal Atlanta.

Målgrupp: Konferensen vänder sig till dig som är yrkesverksam vid vårdcentraler och husläkarmottagningar samt inom socialtjänst och skola i Stockholms län.

Deltagare från andra län får endast delta i mån av plats. Konferensen är kostnadsfri, lunch och fika ingår.

Inbjudan och program

Sista anmälningsdag är fredagen den 13:e oktober.
Max antal deltagare: 80 personer