Delregionala workshoppar - Ensamkommande barn som försvinner

Länsstyrelsen arrangerar i samverkan med den regionala arbetsgruppen för barn som försvinner samt Stockholms stad, Koordination Norrort och Etablering Södertörn tre delregionala workshops. Syftet är att på lokal nivå i länet sprida kunskap om och främja implementeringen av den regionala samverkansplanen om barn som försvinner. Detta är den sista av de tre workshopparna.

9 november – Delregional workshop om barn som försvinner: Södertörn

Tid: 10.00 – 15.00

Plats: Munkhättevägen 45, Tumba. Lokal Alytus, plan 2.

Målgrupp: Handläggare och chefer socialtjänstförvaltningen, polisen, Migrationsverket, lokala civilsamhällesaktörer.

Hämta inbjudan och program.

Här hittar du den regionala samverkansplanen "Att samverka kring ensamkommande barn som försvinner: Arbetssätt och rutiner i Stockholms län 2017-2018" (klicka)

 

 

Anmälan

Anmäl dig via länken nedan senast den 2 november 2017. (Begränsat antal platser, slutlig bekräftelse på anmälan kommer i ett separat mail).