Samverkansmöte ”BSPA” Stora Nassa – Svenska Högarna

Länsstyrelsen bjuder in till ett samverkansmöte i arbetet med samverkansplanen för Stora Nassa – Svenska Högarna.

​Som en del av arbetet med samverkansplanen för Stora Nassa – Svenska Högarna bjuder Länsstyrelsen in till ett samverkansmöte. Syftet med mötet är att det ska vara ett tillfälle då vi gemensamt kan diskutera hur samverk-ansarbetet ska gå vidare samt ta upp erfarenheter från det gångna året.

Tid: Den 10 november 2016, kl. 17.00 - 20.00.

Plats: Länsstyrelsen, Regeringsgatan 66 (observera ny adress).

Mötet riktar sig till dig som är engagerad inom skärgårdarna Stora Nassa, Lilla Nassa, Ormskär, Gillöga och Svenska Högarna, vilka tillsammans utgör HELCOM MPA-området (tidigare kallat BSPA). Till mötet är även berörda kommuner och föreningar med flera inbjudna.

På dagordningen står bland annat:

  • Vad händer i området just nu? Resultat från sommarens marina undersökningar i Svenska Högarna och Lilla Nassa.
  • Vad ser du som de viktigaste utmaningarna i din skärgård de närmaste tre åren respektive de närmaste tio åren?
  • Vi hoppas även kunna informera om olika bidrag som kan sökas inom området.

Vi bjuder på macka/wrap och fika. För att kunna planera önskar vi din anmälan senast fredagen den 4 nov. Meddela även om du har någon matallergi eller likande.

Anmälan

Anmäl dig senast den 4 november via länken till anmälningsformuläret nedan eller direkt till Klara Tullback Rosenström på telefon 010-223 16 05.