In- och utförsel av djur

Det finns många regler för hur in- och utförsel av djur ska gå till. Reglerna finns dels för att förhindra att djuren inte för med sig någon smitta, dels för att förhindra olaglig handel med djur.
Katt

Sverige har särskilda skyddsregler som gäller vid in- och utförsel av djur. Reglerna kan skilja sig åt om ett djur ska resa inom EU, eller om det kommer från ett land utanför gemenskapen.

Eftersom reglerna kontinuerligt förändras är det bra att kontakta Jordbruksverket om du vill få upplysning om vad som är aktuellt när det gäller in- eller utförsel av djur. Tänk på att planera i god tid om ditt djur ska ut och resa. 

Mycket information om in- och utförsel finns på verkets webbplats, se rutan till höger.

Information om andra länders regler för införsel får man enklast från respektive lands ambassad.