Hygienregler

Särskilda hygienregler gäller för djurhållare/besöksverksamhet med djur samt verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård. Länsstyrelsen har ansvar för kontrollen över de djurhållare som omfattas av reglerna.
Händer som tvättas.
Jordbruksverket har gett ut föreskrifter med syfte att förebygga och förhindra spridning av smittsamma sjukdomar mellan djur och människor. Reglerna omfattar alla djurhållare med undantag för dem som har djur i privat bostad. Särskilda regler gäller för anläggningar där allmänheten erbjuds möjlighet till direkt kontakt med djur, samt verksamheter inom djurens hälso- och sjukvård.