Anmälningspliktiga djursjukdomar

I Sverige finns en lång rad djursjukdomar som är anmälningspliktiga. Sjukdomarna delas upp i epizootilagens anmälningspliktiga sjukdomar och övriga anmälningspliktiga sjukdomar. Plikten att anmäla finns för att myndigheterna och veterinärerna så fort som möjligt ska kunna vidta åtgärder för att förhindra smittspridning av dessa allvarliga sjukdomar.

Vad är en epizootisk sjukdom?

De mest smittsamma och allvarliga sjukdomarna, så kallade epizootiska sjukdomar, kan orsaka stort lidande hos djuren och/eller stora ekonomiska förluster för samhället och de djurägare som drabbas. Sjukdomarna omfattas av epizootilagen.

Några av de mest fruktade epizootisjukdomarna är:

  • Mul - och klövsjuka
  • Fågelinfluensa 
  • Svinpest  
  • Mjältbrand
  • Rabies

Misstanke om sådana sjukdomar ska anmälas till oss eller till annan veterinär. För veterinär och övrig djurhälsopersonal gäller att en misstanke om epizootisjukdom genast ska anmälas till Jordbruksverket och närmaste länsveterinär. Djurhälsopersonal bör även rådgöra med Jordbruksverket, länsveterinär eller Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) innan vidare åtgärder vidtas.

Vill du läsa mer om epizootier, klicka på någon av länkarna i den nedre rutan till höger.

Övriga anmälningspliktiga djursjukdomar

De övriga anmälningspliktiga djursjukdomarna omfattas inte av epizootilagen.

Ett exempel på en sådan anmälningspliktig sjukdom är salmonella. Salmonella är en sjukdom som kan smitta mellan djur och människa, en så kallad zoonos. Vår information om salmonella finns under "smitta mellan djur och människa", se övre rutan till höger. 

Det finns även en mängd andra anmälningspliktiga sjukdomar som inte är lika allvarliga som epizootierna och därför är reglerna inte lika hårda när det gäller dessa. Exempel på sådana är de sjukdomar som kan drabba hästar, till exempel kvarka och hästinfluensa. När misstanke finns om att en häst drabbats av sådan sjukdom ska detta anmälas till oss av veterinär eller laboratoriet enligt Jordbruksverkets föreskrifter.

Naturligtvis bör man som djurhållare alltid ta kontakt med sin veterinär när man misstänker att djuren har drabbats av en smittsam djursjukdom.

Epizootilagen (SFS 1999:657) och dess förordning (SFS 1999:659) finns på Notisums webbplats. Mer information om anmälningspliktiga sjukdomar och föreskrifter finns på Jordbruksverkets, och Statens veterinärmedicinska anstalts webbplatser.