Nedgrävning av döda djur

För att undvika risk för spridning av smittsamma sjukdomar måste döda djur tas om hand på ett säkert sätt. Olika regler gäller för olika djurslag.

Vad gäller om man vill begrava en död häst? 

Från och med den 1 februari 2015 behövs inte längre något tillstånd från Länsstyrelsen för nedgrävning av död häst. Detta är ett led i Jordbruksverkets förenklingsarbete. 

Som tidigare ska alltid kommunen anvisa platsen där hästen ska grävas ner. Planerar du att begrava din döda häst – kontakta miljökontoret i din kommun.

Vill du läsa mer om nya regler och förenklingar som införs från och med den 1 februari 2015 när det gäller hantering av djurprodukter, klicka på länken till höger.

Begravning av sällskapsdjur

Du får gräva ned döda sällskapsdjur om du följer kommunens anvisningar. Detta gäller även minigris och dvärgget.

På Jordbruksverkets webbplats kan du läsa mer om hantering av döda djur och slaktbiprodukter, där finns också information om vilka företag som kan ta hand om döda djurkroppar eller var de kan lämnas, se rutan till höger.
Vår information om animaliska biprodukter hittar du om du klickar på länken i nedre rutan till höger.