Märkning av djur

I Sverige finns kravet att hundar ska märkas med ett unikt id-nummer som är kopplat till Jordbruksverkets centrala hundregister. I registret ska det finnas uppgifter om hunden och om dess ägare. Även katter kan och bör märkas och registreras. För lantbrukets djur finns bestämmelser om att platsen där djuren hålls ska registreras samt att vissa djur ska vara individmärkta.
Hund

Hund

Sedan den 1 januari 2001 ska alla hundägare ID-märka sin hund och registrera sitt ägarskap i ett centralt register. Detta gäller alla hundar som är födda efter den 31 december 1992. Jordbruksverket har ansvaret för hundregistret enligt lagen om märkning och registrering. Registret gör det enklare att hitta ägare till upphittade hundar, då bland andra polisen har direkt åtkomst till registret. Det är också enklare att ta reda på vem som äger en hund om hunden är orsak till en skada eller en olycka. 

Vill du göra en ägaranmälan till hundregistret?

Du anmäler ditt ägarskap på en blankett som du beställer från Jordbruksverket. Se under externa länkar till höger.

Ägaransvar

Som hundägare har du ett så kallat strikt ägaransvar. Det innebär att du ansvarar för vad din hund gör, oavsett vems fel det är. Alltså kan du ställas till svars om din hund skadar till exempel en människa, en annan hund eller andra djur. Ett av syftena med att alla hundar ska vara ID-märkta och ägarregistrerade är att det ska gå att fastställa vem som är ansvarig, om en hund uppträder aggressivt eller skadar människor eller djur.  

Katt

Katter kan och bör märkas och registreras. Märkningen sker genom att en veterinär tatuerar katten i vänster öra med ett löpnummer, eller märker den med ett så kallat chip. Registret för katter finns hos Svenska Kennelklubben. För åtkomst av uppgifterna i detta register kontakta Kennelklubben på 08-795 30 00. 

Nötkreatur, får, getter, svin, fjäderfän

När djur från olika platser förs samman ökar risken för att sprida olika smittor. För att vi ska kunna spåra smittor och vara säkra på att skydda människor och djur behöver djurens identitet och ursprung kunna bestämmas. Därför finns det bestämmelser om hur du ska märka och registrera dina djur. Länsstyrelsen har mer information om märkning och journalföring av lantbrukets djur, följ länken till höger.

Om du håller fjäderfän för kommersiellt bruk eller har mer än 350 värphönsplatser ska du anmäla det till Jordbruksverket.

Lag om märkning och registrering av hundar och lag om tillsyn över hundar och katter finns på Notisums webbplats.

Mer information om märkning och registering av djur finns på Jordbruksverkets webbplats.