Fågelinfluensa vintern 2016

Fågelinfluensan är en allvarlig djursjukdom som drabbar fåglar. Under hösten har sjukdomen cirkulerat i Europa och under november har Jordbruksverket även konstaterat utbrott i Sverige.

Jordbruksverket har därför beslutat om förhöjd skyddsnivå. Beslutet omfattar all hållning av fjäderfä i hela landet.
Höns

Läs den senaste informationen på Jordbruksverkets webbplats: 

Om fågelinfluensa på  Jordbruksverkets webbplats.

Myndigheternas svar på frågor om fågelinfluensa

Höjd skyddsnivå gäller

Jordbruksverket har beslutat att skyddsnivå 2 ska gälla. Beslutet omfattar all hållning av fjäderfä i hela landet.

Det här innebär skyddsnivå 2

  • Fjäderfä ska hållas inomhus. Om detta inte går att genomföra eller om fåglarna utsätts för onödigt lidande, kan ankor, gäss, och strutsfåglar hållas inhägnade utomhus, men foder och dricksvatten ska ges inomhus eller under ett skydd ute.
  • Hägnat fjädervilt ska hållas inomhus. Om detta inte går att genomföra eller om fåglarna utsätts för onödigt lidande kan de hållas inhägnade utomhus. Inhägnader för änder ska vara nätövertäckta för att undvika kontakt med vilda and- och vadarfåglar. Foder och dricksvatten ska ges inne eller under ett skydd ute.
  • Andra fåglar i fångenskap inklusive hobbyflockar ska hållas inhägnade. Badvatten i inhägnaden ska vara skyddat så att vilda and- och vadarfåglar inte kan förorena vattnet. Dessutom ska foder och dricksvatten ges inne eller under ett skydd utomhus.
  • Förbud mot utställningar och tävlingar, men det finns möjlighet att söka dispens.

Låg risk för människor att smittas

Det finns inga tecken på att denna typ av fågelinfluensavirus kan smitta till människa. Detta i kombination med att det inte finns några påvisade utbrott i Sverige eller tecken på att smittan skulle finnas bland vilda fåglar i närområdet gör att Folkhälsomyndigheten bedömer att risken för att smittas i dagsläget är i det närmaste obefintlig.

Rapportera döda sjöfåglar

Sverige har i likhet med de flesta Europeiska länder ett övervakningsprogram för att tidigt upptäcka eventuell introduktion av fågelinfluensa hos såväl vilda som tama fåglar.

För att säkerställa tidig upptäckt av en eventuell introduktion av H5N8 till Sverige bör ansamlingar av död sjöfågel därför rapporteras till SVA på 018-674000.

Mer information

Jordbruksverkets information om fågelinfluensa

Sveriges veterinärmedicinska anstalt, SVA:s, information om fågelinfluensa

Folkhälsomyndighetens information om fågelinfluensa

Vårdguiden