Fall av fågelinfluensa i en hobbybesättning i Östhammar

Fågelinfluensa har konstaterats i en mindre hobbybesättning i Östhammar, Uppsala län. Besättningen kommer att avlivas. Efter analys på Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) visade den sig ha fågelinfluensa av typen H5N6. Det är första gången virus av den typen upptäckts på tamfågel i Sverige. Detta virus, som cirkulerar i Europa och i Sverige, har aldrig smittat till människa.
Höns

Fågelinfluensa finns i många varianter och är mycket smittsam mellan fåglar. Mildare varianter av viruset finns naturligt bland vilda fåglar, framför allt hos sjöfågel. Skyddsnivå 1 gäller i Sverige vilket innebär att fjäderfä får gå ut, men att foder och vatten ska ges under tak eller under ett skydd utomhus.

Det är viktigt att fjäderfäproducenter och hobbyfågelägare har goda skötsel- och smittskyddsrutiner och i möjligaste mån förhindrar kontakter mellan tama och vilda fåglar.

Djurägare uppmanas att vara uppmärksamma och ta kontakt med veterinär om fjäderfän visar ökad dödlighet, förändringar i foder och vattenkonsumtion, sänkning i äggproduktion eller nedsatt allmäntillstånd.