Beslut om utvidgat strandskydd som överklagats och inte vunnit laga kraft

På denna sida finns beslut som har överklagats till regeringen och därför ej ännu vunnit laga kraft i den pågående översynen om utvidgat strandskydd.