Beslut om utvidgat strandskydd som överklagats och inte vunnit laga kraft

På denna sida finns beslut som har överklagats till regeringen och därför ej ännu vunnit laga kraft i den pågående översynen om utvidgat strandskydd.

Här kan du läsa om giltigheten för Länsstyrelsens beslut om utvidgat strandskydd och om vilka kartor som ska användas.

Beslutens giltighet

 

Haninge

Beslut, Haninge

Bilaga 1, kartor
Kartindelning för Haninge kommun
Karta 1
Karta 2
Karta 3
Karta 4
Karta 5
Karta 6
Karta 7
Karta 8
Karta 9
Karta 10
Karta 11
Karta 12
Karta 13
Karta 14
Karta 15
Karta 16
Karta 17 

Bilaga 2, värdebeskrivningar

Bilaga 3, hur man överklagar

Bilaga 4, sändlista

Bilaga 5, meddelande om beslut för Haninge kommun

Nynäshamn

Beslut

Bilaga 1, kartor

Kartindelning för Nynäshamns kommun

Karta 1

Karta 2

Karta 3

Karta 4

Karta 5

Karta 6

Karta 7

Karta 8

Karta 9

Karta 10

Karta 11

Bilaga 2, värdebeskrivningar

Bilaga 3, hur man överklagar

Bilaga 4, sändlista

Bilaga 5, meddelande om beslut

Sollentuna

Beslut, Sollentuna

Bilaga 1, kartor

Karta 1

Karta 2

Bilaga 2, värdebeskrivningar

Bilaga 3, hur man överklagar

Bilaga 4, sändlista 

Bilaga 5, meddelande om beslut för Sollentuna

Täby

Beslut, Täby

Bilaga 1, karta

Bilaga 2 , värdebeskrivningar

Bilaga 3, hur man överklagar

Bilaga 4, sändlista

Bilaga 5, meddelande om beslut för Täby

Upplands-Bro

Beslut

Bilaga 1, kartor

Karta 1

Karta 2

Karta 3

Karta 4

Karta 5

Karta 6

Karta 7

Bilaga 2, värdebeskrivningar

Bilaga 3, hur man överklagar

Bilaga 4, sändlista

Bilaga 5, meddelande om beslut

Vallentuna

Beslut, Vallentuna

Bilaga 1, kartor
Karta 1
Karta 2
Karta 3
Karta 4

Bilaga 2, värdebeskrivningar

Bilaga 3, hur man överklagar

Bilaga 4, sändlista

Bilaga 5, meddelande om beslut för Vallentuna

Österåker

Beslut, Österåker

Bilaga 1, kartor
Kartindelning för Österåkers kommunKarta 1
Karta 2
Karta 3
Karta 4
Karta 5
Karta 6
Karta 7
Karta 8
Karta 9
Karta 10
Karta 11

Bilaga 2, värdebeskrivningar  

Bilaga 3, hur man överklagar

Bilaga 4, sändlista

Bilaga 5, meddelande om beslut för Österåker