Beslut om utvidgat strandskydd som överklagats och inte vunnit laga kraft

På denna sida finns beslut som har överklagats till regeringen och därför ej ännu vunnit laga kraft i den pågående översynen om utvidgat strandskydd.

Här kan du läsa om giltigheten för Länsstyrelsens beslut om utvidgat strandskydd och om vilka kartor som ska användas.

Beslutens giltighet

 

Täby

Beslut, Täby (Se även regeringens beslut 2017-12-13, beteckning M2014/02988/Me). Länsstyrelsens beslut upphävt och återförvisat för ny behandling.

Bilaga 1, karta

Bilaga 2 , värdebeskrivningar

Bilaga 3, hur man överklagar

Bilaga 4, sändlista

Bilaga 5, meddelande om beslut för Täby

Upplands-Bro

Beslut (Se även regeringens beslut 2017-12-13, beteckning M2014/02377/Me). Länsstyrelsens beslut upphävt och återförvisat för ny behandling.

Bilaga 1, kartor

Karta 1

Karta 2

Karta 3

Karta 4

Karta 5

Karta 6

Karta 7

Bilaga 2, värdebeskrivningar

Bilaga 3, hur man överklagar

Bilaga 4, sändlista

Bilaga 5, meddelande om beslut

Vallentuna

Beslut, Vallentuna (Se även regeringens beslut 2017-12-13, beteckning M2014/02986/Me). Länsstyrelsens beslut upphävt och återförvisat för ny behandling.

Bilaga 1, kartor
Karta 1
Karta 2
Karta 3
Karta 4

Bilaga 2, värdebeskrivningar

Bilaga 3, hur man överklagar

Bilaga 4, sändlista

Bilaga 5, meddelande om beslut för Vallentuna

Österåker

Beslut, Österåker

Bilaga 1, kartor
Kartindelning för Österåkers kommunKarta 1
Karta 2
Karta 3
Karta 4
Karta 5
Karta 6
Karta 7
Karta 8
Karta 9
Karta 10
Karta 11

Bilaga 2, värdebeskrivningar  

Bilaga 3, hur man överklagar

Bilaga 4, sändlista

Bilaga 5, meddelande om beslut för Österåker