Småbodarnas naturreservat - ordningsföreskrifter

Utöver föreskrifter i lagar och författningar är det för allmänheten förbjudet att:

​1. borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller på något annat sätt skada berg, jord eller sten,

2. fälla eller på annat sätt skada såväl levande som döda träd och buskar, samt att ta bort död ved,

3. gräva upp växter som ris och örter, eller ta bort mossor, lavar eller vedlevande svampar,

4. tälta mer än två dygn i följd.