Tyresta nationalpark

Urskogsområde nära staden

Tyresta nationalpark ligger ett par mil söder om Stockholms centrum mellan Haninge och Tyresö. Tyresta är södra Sveriges största orörda skogsområden med sjöar, myrar och urskogar. En stor del av skogen är 120–350 år gammal, de äldsta tallarna är omkring 400 år. Nationalparken omges nästan helt av Tyresta naturreservat.

Vandra från skogen till havet

Tyresta by, som är områdets viktigaste entrépunkt, har anor från järnåldern. Härifrån kan man vandra en hel dag österut och komma fram till havet utan att lämna skogen eller korsa några större vägar. Nationalparken och det omgivande naturreservatet är genomkorsat av ett system med vandringsleder som totalt omfattar fem och en halv mil. Det finns många iordningställda rastplatser.

Naturum Nationalparkernas hus

Vid Tyresta by finns naturum Nationalparkernas hus med information om Tyresta och Sveriges nationalparker. Naturumet erbjuder guidningar och andra aktiviteter. Läs mer på www.tyresta.se.

Hitta hit

Med buss: ta buss 807 eller 809 från Gullmarsplan till Svartbäcken (alternativt buss 834 från Haninge pendeltågsstation). Från Svartbäcken ca 2 km promenad till Tyresta by.

Med bil: Ta av från Nynäsvägen (väg 73) mot Brandbergen. Följ sedan skyltar "Nationalpark".

Ordningsföreskrifter

Läs mer om vilka föreskrifter som gäller i Tyresta nationalpark.