Fågel- och sälskyddsområden

Fågel- och sälskyddsområden bildas för att hålla vissa områden störningsfria, vanligtvis under vår och försommar.

Fågel- och sälskyddsområden har tillträdesförbud under en del av året och syftar till att skydda fåglars häckningsområden under häckningstid (fågelskyddsområde) eller sälars uppehållsplatser (sälskyddsområde). I Stockholms län finns ett femtiotal fågelskyddsområden och de tre sälskyddsområdena Själberget, Svenska Stenarna och Svenska Björn. 

Områdena är tydligt skyltade med förbudstid. Gränser finns angivna på båtsportkortet och Lantmäteriets terrängkarta.

Exempel på tillträdesförbudsskylt för sälskyddsområde:

 

Publikation över fågel- och sälskyddsområden

Du kan beställa Länsstyrelsens tryckta publikation över länets fågel- och sälskyddsområden från naturvårdsenheten. Häftet i fickformat omfattar allmän information samt kartor och tillträdesförbudsperioder för alla områden (februari 2010). Publikationen hittar du till höger under publikationer.

 Fågel- och sälskyddsområden

Djur- och växtskyddsområden
De flesta fågel- och sälskyddsområdena är bildade med stöd av 7 kap. 12 § miljöbalken (djur- och växtskyddsområde). 

Andra skyddsformer
Ligger ett fågel- eller sälskyddsområde i naturreservat eller nationalparker skyddas området normalt av föreskrifterna. 

 Fågel- och sälskydd på karta

Använd Länskartan eller Länsstyrelsens GIS-tjänster för kartinformation om fågel- och sälskyddsområden.

Länskartan Stockholm

GIS - geografiskt informationsmaterial