Remiss - Djupvikens naturreservat

Länsstyrelsen har tagit fram ett förslag till beslut om Djupvikens naturreservat i Värmdö kommun.

Förslag till beslut och skötselplan för Djupvikens naturreservat.

Eventuella synpunkter på Länsstyrelsens förslag ska ha inkommit skriftligen till Länsstyrelsen senast den 10 november 2017, antingen med e-post, eller med post till:

Länsstyrelsen i Stockholms län, Box 22067, 104 22 Stockholm. Ange ärendenumret 5112-2306-2012 i rubriken.

Frågor om ärendet besvaras av Annika Lindvall, tfn 010-223 14 41 eller e-post annika.lindvall@lansstyrelsen.se.