Beslut om ändring av Tyresta naturreservat

Länsstyrelsen har den 30 november 2016 beslutat om utvidgning m.m. samt ny skötselplan för Tyresta naturreservat, Haninge och Tyresö kommuner.

Beslutet är överlagat. Tidigare beslut om Tyresta naturreservat från 1993 gäller tillsvidare.

Beslut om ändring, ny skötselplan m.m., Tyresta naturreservat (pdf)