Remiss - Granholmens naturreservat

Länsstyrelsen har tagit fram ett förslag till utvidgning av Granholmens naturreservat i Värmdö kommun.

Förslag till beslut och skötselplan för Granholmens naturreservat.

Eventuella synpunkter på Länsstyrelsens förslag ska ha inkommit skriftligen till Länsstyrelsen senast den 10 november 2017, antingen med e-post, eller med post till:

Länsstyrelsen i Stockholms län, Box 22067, 104 22 Stockholm. Ange ärendenumret 5112-17752-2012 i rubriken.

Frågor om ärendet besvaras av Kristina Jiselmark, tfn 010-223 13 84 eller e-post kristina.jiselmark@lansstyrelsen.se.