För dig som vill skydda din skog - Nya Komet

Äger du skogsmark? Nu blir det lättare för dig att ta initiativ till formellt skydd av dina skogsområden med höga naturvärden.

Du som skogsägare kan nu enklare föreslå skogsområden med höga naturvärden för formellt skydd och då få ersättning för dessa.

Bakgrund

Sedan 2010 har Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och några länsstyrelser genomfört ett försök för att ta till vara markägares intresse för att skydda värdefull natur på sina marker. Det kallades för Kometprogrammet och avslutades 2014. Från 2015 har arbetssätt grundade på erfarenheter från försöket införts successivt i hela landet. Arbetssättet kallas för Nya Komet.

Hur vet jag om min skog är värdefull?

Det kan vara svårt att veta om din skog har höga naturvärden. Genom att kontakta oss kan du få hjälp att avgöra om ditt område har värden som vi tillsammans vill skydda och hur det i sådana fall går till.

Kontakta oss

Du förbinder dig inte till något genom att höra av dig till oss. Vi vill gärna komma i kontakt med dig som är intresserad av att bevara dina fina marker. Se kontaktuppgifter i rutan till höger.

Mer information finns på Naturvårdsverkets hemsida.