Vargarna i Rialatrakten

I ett område mellan Norrtälje och Åkersberga fanns mellan 2009 och 2013 ett vargrevir. Sedan försommaren 2013 finns inga revirhävdande vargar i området så vitt Länsstyrelsen känner till.

På den här sidan finns bakgrundsinformation om vargarna som fanns i Rialareviret mellan åren 2009 och 2013. (Om du söker uppgifter om de senaste observationerna ska du istället besöka sidan Rovdjursobservationer.)

Rialareviret

Karta över Rialareviret i oktober 2010. 

Rialareviret hade under åren 2010 - 2011 sin ungefärliga utbredning inom streckad markering. Revirgränserna är inte fasta, de förändras över tiden. Under vintern 2012 - 2013 spårades vargarna betydligt längre västerut än vad kartan ovan anger, t ex spårades de norr om Angarnsjöängen. 

Vargarna i reviret

Under perioden 2009 till våren 2013 har det funnits ett varierande antal vargar i Rialareviret. Hösten 2009 fanns det ett vargpar som våren 2010 fick fyra valpar. Minst tre av dessa gick kvar med föräldrarna vintern 2010/2011. I maj 2011 blev en av valparna, en hane, ihjälkörd mellan Örebro och Karlskoga.

Våren 2011 fick samma vargpar ytterligare en kull valpar, vilket bekräftats med DNA.

Under vintern 2011/2012 spårades minst fyra vargar i reviret. På den första spårsnön och resten av vintern markerade hannen ensam reviret. Tiken hade alltså försvunnit någon gång före vintern. Varghanen har någon gång under barmarksperioden 2012 vandrat ut från Riala och etablerat ett nytt revir i trakten kring Forshaga i Värmland. Hösten 2012 sköts en av valparna från 2011 under en skyddsjakt i Jämtland.

2012 föddes inga valpar i reviret men med början under sensommaren 2012 ser Länsstyrelsen vid flera tillfällen spår från två vargar som tycks gå tillsammans. Under hösten ses två spårlöpor intill varandra på flera platser i reviret och det blir alltmer uppenbart att två vargar sannolikt går tillsammans. Även från allmänheten kommer synobservationer av två vargar tillsammans.

Under vintern 2012/13 spårade vi det nya vargparet vid flera tillfällen. I samband med spårningarna samlas spillningsprover in för DNA-analys. Analyserna visar att tiken kom från Noratrakten och hanen från Skugghöjden i västra Värmland. Vargparet spårades tillsammans fram till mitten av mars 2013. Från slutet av mars och fram till omkring 1 maj fanns en ensam varg i reviret. Efter den tidpunkten finns inga indikationer på att det finns varg kvar i reviret. Vi vet inte vad som skett med de vargar som fanns i reviret under vintern 2012/13, men det finns inget som pekar på att något brott ligger bakom vargarnas försvinnande.

Den första hanen

Vi vet ganska mycket om den hane som gick i Rialareviret under åren 2009 - 2012. Han är född på försommaren 2008 i Galvenreviret i Hälsingland och är avkomma efter en varg som vandrade in till Sverige från Finland. Rialahannen bär därför på nya gener som har betydelse för hela den Skandinaviska vargstammen. Han försågs med sändare i sitt födelserevir i december 2008.  Skälet att just denna varg fick sändare var bland annat att man vill kunna följa vart han tog vägen då han vandrade ut från sitt födelserevir och att man ville ha möjlighet att undanta honom från licensjakt på grund av hans genetiska betydelse för vargstammen. Han utvandrade från Rialareviret till Värmland under 2012 där han etablerade ett nytt revir i trakterna kring Forshaga med en tik från Brattfors. Han sköts i samband med ett angrepp på en hund utanför Munkfors den 12 september 2013, se nyhet.

Den första tiken

DNA-analys av spillning visar att den vargtik som fanns i Rialareviret under åren 2009 till 2011 var född i Lokareviret, på gränsen mellan Örebro och Värmlands län. Det finns obekräftade uppgifter om en vargtik i Rialatrakten sedan sommaren 2009. I november 2009 fotograferades hanen och tiken tillsammans av en privatperson. Fotografiet var den första bekräftade uppgiften på att det fanns två djur i trakten. Skandinaviska vargforskningsprojektet satte den 9 februari 2010 en sändare på tiken. Skälet till att man gjorde det var att man ville studera närmare hur hon lever och vad hon lever av. Under vintern 2011/12 spårades endast ett revirmarkerande djur i Riala, vilket antogs vara hanen. Vi utgår från att tiken är död. Vad som hänt henne har aldrig klarlagts men vi utgår från att hon dött av naturliga orsaker.

Sändare på varg
Mer om märkningen