Rovdjursobservationer

Här finns aktuell information om de stora rovdjuren i länet. Uppgifterna är kontrollerade av Länsstyrelsen genom spårning, besiktning, fotografier eller liknande, om inte annat anges.

I Stockholms län fanns 2014-2015 ett vargrevir söder om Nykvarn, Sjundareviret. Mellan 2009 och 2013 fanns ett vargrevir, Rialareviret, mellan Åkersberga och Norrtälje.

Under 2015 har lodjur observerats bland annat i Norrtäljetrakten. Filmen nedan är från Länsstyrelsens kamera för viltövervakning hösten 2015 och visar lodjur vid ett slaget rådjur.

Kvalitetssäkrade observationer m.m.

Uppdaterad 2017-10-24

2017

 

Oktober

 • Södertörn. Försök till skrämselåtgärder har utförts vid tre tillfällen under september och oktober, men utan att personal kunnat komma tillräckligt nära vargen. 
 • Södertörn. Under september och oktober rapporteras en stor mängd observationer av varg från Södertörn. Det kommer in flera rapporter om att den sändarförsedda vargtiken uppträtt nära människor, oftast som har medfört hund. Se vidare rapporter på rovobs.se.
 • Södertörn. Den 14 oktober inkommer en rapport om att vargtiken jagat nötkreatur vid Småhamra. Länsstyrelsen kvalitetssäkrar observationen och sätter upp lapptyg.
 • Södertörn. Den 11 oktober förlängs beslutet om skrämselåtgärder.
 • Vallentuna kn. Den 10 oktober fälls en varghane under skyddsjakt.
 • Österåkers kn. Den 3 oktober dödas en mindre sällskapshund av en varg norr om Åkersberga. Länsstyrelsen besiktigar och spårar med tjänstehund. 

September

 • Södertörn. Den 29 september beslutar Länsstyrelsen om skrämselåtgärder mot den sändarförsedda vargtiken på grund av att den närmar sig hundar och människor på ett oönskat sätt.
 • Södertörn. Den 27 september hittas två får döda i Beteby, Österhaninge. Länsstyrelsen kan efter besiktning konstatera att fåren dödats av varg. Flera observationer kommer in från Beteby där anmälarna sett vargtiken.
 • Den 20 september tar Länsstyrelsen beslut om skyddsjakt efter en varg i delar av Norrtälje, Vallentuna och Österåkers kommuner. Skyddsjakten förlängs den 29 september.
 • Vallentuna kn. Den 20 september dödas en mindre sällskapshund av varg i Kårsta. Länsstyrelsen besiktigar och spårar med tjänstehund.
 • Norrtälje kn. Den 19 september rapporteras en händelse om närgången varg. Vargen befann sig sju meter från ett treårigt barn, barnets mamma har svårigheter att skrämma iväg vargen. Lst kvalitetssäkrar rapporten, bl.a. med hjälp av besiktningshund.
 • Norrtälje kn. Den 13 september dödas en mindre sällskapsund av varg i Riala. Länsstyrelsen besiktigar och spårar med tjänstehund.
 • Södertörn. Den 12 september genomför Länsstyrelsens personal konfrontation med vargtiken norr om Sandemar.
 • Vallentuna kn. Den 10 september besiktas sex får angripna av varg norr om Brottby. Länsstyrelsen har samma dag genomfört kvalitetssäkring av observationer som inkommit senaste tiden. Spillning som samlas in visar att det är en tik som är född i Julussa-reviret (Norge). Tiken är en F2:a.
 • Vallentuna kn. Den 10 september sker ett vargangrepp. Vargen tar en höna och försvinner iväg, foto finns från händelsen. Lst kvalitetssäkrar rapporten, bl.a. med hjälp av besiktningshund.
 • Vallentuna/Norrtälje kn. Den 8 september får lst svar på DNA-analyser från spillning insamlad i Riala-området. Spillningen är från en hane som är född i Slettås-reviret (Norge). Hanen är en F3:a.
 • Södertörn. Den 2 september besiktigas skadade och döda får angripna av varg i Tyresta by, Tyresta naturreservat. Ett får har dödats och två får avlivas pga skador.

Augusti

 • Södertörn. Den 25 augusti inkommer rapport om att en varg jagar hästar. Vi åkte ut med besiktningshund och kunde dokumentera att en varg befunnit sig på platsen.
 • Den 20 augusti samlades en spillning in av lst Södermanland. Provet visade sig komma från en tik född i Sjunda 2015.
 • Södertörn. Den 18 augusti varg närgången mot fem hundar.
 • Vallentuna/Norrtälje kn. En varg upphåller sig i området vilket medförde flera händelser under augusti-september. Lst har samlat spillning och skickat in för analys.
 • Vallentuna kn. Den 17 augusti dödas en mindre sällskapshund av varg i Ekskogen. Länsstyrelsen besiktigar och spårar med tjänstehund.

Juli

 • Den 1 juli sker ett lodjursangrepp, Norrtälje kommun. 4 lamm dödas och 2 saknades.

Juni

 • Den 7 juni får vi information om att en sändarförsedd vargtik vandrat in i Stockholms län från Söder. Vargen slår sig sedermera ner i området kring Haninge–Dalarö–Tyresö på Södertörn. Tiken är en F3:a född i Slettås-reviret i Norge.
 • Södertälje kn. Den 6 juni sker ett vargangrepp och ett får och ett lamm dödas i Södertälje. Länsstyrelsen besiktigar och spårar med tjänstehund.

Maj

 • Den 11 maj rapporterar Länsstyrelsen i Södermanland att får angrepps i en hage av en varg på en gård mellan Trosa och Vagnhärad. Ett lamm skadades så allvarligt i angreppet att det behövde avlivas. I samband med angreppet påsköts vargen utifrån § 28 jaktförordningen men kunde inte återfinnas på skottplatsen. Omfattande eftersöksinsatser har gjorts men vargen har inte påträffats. Eftersöket är nu avslutat. Angreppet var några kilometer söder om länsgränsen till Stockholm.

April

 • Den 12 april hittas ett dött lodjur i Rinkeby. Lodjuret har rört sig i området under en tid. Vid obduktion på SVA i Uppsala konstaterades att lodjuret dött av skabb.

Mars

 • Under mars har flera spillningar samlats in från två tikar födda i Sjundareviret 2015. Tikarna rör sig inom samma område som det tidigare Sjundareviret.
 • 1 mars spåras en ensam varg S om Järna. DNA samlas in och skickas på analys.

Februari

 • Den 2 februari spåras ett ensamt lodjur Ö om Erken.
 • Den 2 februari får vi en film på en ensam lodjursunge vid Upplands-Väsby. Ytterligare tre rapporter under efterföljande vecka vid Järvafältet.
 • Den 9 februari spåras ett ensamt lodjur NV om Bergshamra.
 • Den 9 februari spåras ett ensamt lodjur V om Rimbo.
 • Den 9 februari får vi en bild på en familjegrupp om två lodjur S Husby-Långhundra.

Januari

 • Den 3 januari besiktigas två döda lamm på en gård norr om Hallstavik. Lammen bedöms vara lodjursdödade. Vid besiktningen observeras ett lodjur 36 meter utanför hagen.
 • Den 5 januari spåras ett ensamt lodjur SV om Rimbo.
 • Den 14 januari besiktigas en död hund norr om Mölnbo. Hunden bedöms vara vargdödad. DNA visar att en av ungtikarna från Sjunda var på platsen.
 • Den 18 januari spåras en familjegrupp om två lodjur strax norr om Arlanda.
 • Den 23 januari besiktigas en tacka och rester av en tacka på en gård i söder om Hallstavik. Fåren bedöms vara lodjursdödade.
 • Den 25 januari besiktades två bagglamm norr om Hallstavik. Lammen bedöms vara lodjursdödade.

2016

December

 • Den 1 december spåras en familjegrupp om tre lodjur på Väddö.
 • Den 1 december trafikdödas en vuxen lodjurshona på Väddö, två ungar observeras senare under morgonen vid olycksplatsen.
 • Den 16 december får vi en bild på ett ensamt lodjur V Skebobruk.
 • Den 24 december filmar en av Länsstyrelsens kvalitetssäkrare ett ensamt lodjur utanför Hallstavik.

November

 • Två besiktningar gällande får har genomförts i november men inget av fallen kunde kopplas till stora rovdjur.

Oktober

 • Den 9 oktober besiktigas fyra döda och två skadade lamm på en gård norr om Norrtälje. Lammen bedöms vara lodjursdödade.

September

 • Den 6 september besiktigas två lamm, som bedöms som lodjursdödade, på en gård norr om Norrtälje.
 • Den 14 september besiktigas ett dött och fyra skadade lamm, som bedöms som lodjursdödade, på en gård norr om Norrtälje. De skadade lammen fick senare avlivas.
 • Den 14 september besiktigas även en död tacka på en gård norr om Norrtälje som bedöms som lodjursdödad.
 • Den 2 september kommer ytterligare ett DNA-analyssvar från vargspillning insamlat den 26 augusti. En tidigare oidentifierad tik , d v s en 6:e valp som föddes i Sjundareviret  2015.

Augusti

 • Den 15 augusti besiktigas en tacka och ett lamm på en gård norr om Norrtälje. Fåren hade skador som är typiska för ett lodjursangrepp.
 • Den 20 augusti besiktigas 2 döda lamm, på en gård norr om Norrtälje, som bedöms som lodjursdödade. Rester av ytterligare 2 lamm finns på platsen.
 • Den 20 augusti anmäls ett angrepp på 7 lamm i f.d. Sjundareviret. Fyra är dödade och tre avlivade p g a skador. Vid besiktningen konstateras att det är varg som orsakat angreppet. Dagen därpå hittas ytterligare ett dött lamm.
 • Den 22 augusti samlas vargspillning in i f.d Sjundareviret som sänds för DNA-analys. Resultatet från DNA-analyserna visar att det är en tik född i Sjundareviret. Det är samma individ, som identifierades via DNA-prov i juni.
 • Den 27 augusti besiktigas ett lodjursdödat lamm på en gård norr om Norrtälje.

Juli

 • Den 20 juli besiktigas 2 döda lamm på en gård norr om Norrtälje. Bedömningen är att det är ett lodjursangrepp.

Juni

 • Den 15 juni samlas vargspillning in och skickas för DNA-analys. Resultatet visar på en 5:Sjundavalp född 2015.

Maj

 • Inga observationer.

April

 • Inga observationer.

Mars

 • Den 1 mars (inrapporterad den 28/2) spåras en familjegrupp av lodjur på Väddö
 • Den 22 mars besiktigas två döda tackor, i en vinterhage på en gård mellan Hallstavik och Edsbro. Ett nyfött lamm saknas. Tackorna hade skador som är typiska för ett lodjursangrepp.
 • Den 24 mars besiktigas tre döda och tre skadade tackor i vad som bedöms vara ett lodjursangrepp på en gård i Hallstavikstrakten. En kamera sätts upp efter besiktningen och samma kväll fångas ett lodjur på bild.

Februari

 • Den 2 februari fotograferas ett lodjur, norr om Söderby-Karl, av en av Länsstyrelsens inventeringskameror.
 • Den 5 februari spåras en familjegrupp av lodjur söder om Hallstavik och ett ensamt lodjur öster om Edsbro
 • Den 13 februari spåras ensamma lodjur norr om Edsbro och sydväst om Hallstavik
 • Den 15 februari spåras en familjegrupp av lodjur nordost om Hallstavik
 • Den 15 februari fotograferas en varg av en av inventeringskamerorna i Sjundareviret.
 • Den 16 februari spåras såväl en familjegrupp som ett ensamt lodjur i närheten av Kårsta.
 • Den 16 februari spåras också ensamma lodjur nordost om Gnesta och öster om Järna
 • Den 18 februari fotograferas en varg av en av inventeringskamerorna i Sjundareviret.
 • Den 19 februari spåras ett ensamt lodjur norr om Arlanda.
 • Den 20 februari spåras en familjegrupp av lodjur nordost om Hallstavik och ensamma lodjur norr om Edsbro samt söder om Rimbo.
 • Den 28 februari spåras en familjegrupp av lodjur sydost om Edsbro.

Januari

 • Den 14 januari spåras en ensam varg samt två som går ihop inom Sjundareviret. Ingen av djuren revirmarkerar. Spillning och urin samlas in
 • Den 16 januari spåras ett ensamt lodjur på Väddö
 • Den 17 januari spåras ett ensamt lodjur söder om Norrtälje.
 • Den 22 januari spåras lodjursfamiljegrupp norr om Hallstavik
 • Den 23 januari spåras ett ensamt lodjur nordväst om Kårsta
 • Den 23 januari observeras och fotograferas två olika vargar i Sjundareviret av Länsstyrelsens fältpersonal
 • Den 24 januari spåras ensamma lodjur i Pilsbo, norr om Sigtuna och i Strödja, sydost om Skebobruk
 • Den 25 januari spåras ett ensamt lodjur i Sköldnora, Upplands-Väsby kommun.
 • Den 26 januari spåras såväl en familjegrupp som ett ensamt lodjur norr om Edsbro

 

2015

Augusti-December

 • Tyvärr har vi inte hunnit med att hålla denna sida uppdaterad under hösten 2015.  

Juli

 • Den 28 juli besiktigas en vargdödad tacka på en gård i samma område som den gård där det tidigare förekommit vargangrepp under sommaren. Se nyhet.
 • Den 20 juli besiktigas sex döda tackor efter ett tredje angrepp på samma gård i Sjundareviret. Ytterligare en tacka avlivades på grund av skador. Se nyhet.
 • Den 3 juli besiktigas 4 döda tackor på samma gård utanför Gnesta som angreps vid midsommar. Ytterligare två får avlivades på grund av skador. Se nyhet.

Juni

 • Den 25 juni får vi, i samband med fältbesök i Sjundareviret, ytterligare indikationer på att det fötts vargvalpar i reviret.
 • Den 19 och 25 juni besiktigas ett stort antal angripna får i Sjundareviret, se nyhet
 • Den 17:e besiktigas tre vargangripna lamm på Adelsö, se nyhet.
 • Efter att det kommit in flera rapporter om varg på Adelsö så lyckas en privatperson, den 11 juni, fotografera djuret, se nyhet.
 • En av Länsstyrelsens viltkameror fångade den 11 juni en björn på bild söder om Hallstavik, se nyhet.
 • Den 9 juni besiktigar vi ett renätet kadaver av en nötkalv på en gård i Vallentuna. Besiktningen kunde inte fastslå dödsorsaken men inget tydde på att de stora rovdjuren varit inblandade.

Maj

 • Den 28 maj besiktigar vi sex döda årslamm som dödats av lodjur på en gård söder om Norrtälje.
 • Den 15 maj besiktigas en död hund på Adelsö. Hunden hade blivit biten på flera ställen av ett mindre rovdjur och sedan avlidit av skadorna. Hunden obduceras på SVA och det konstateras att det troligen är räv eller grävling som orsakat skadorna.
 • Den 4:e besiktigas två döda tackor på en gård i Grödinge. Dödsorsaken hade denna gång inget samband med de stora rovdjuren.

April

 • Den 25 april skjuts en varg, norr om Edsbro, i samband med angrepp på tamdjur, se nyhet.
 • På förmiddagen den 11 april påträffas en trafikdödad järv på E20 vid Läggesta 1,5 mil väster om Nykvarn.
 • Den 8 och 9 april rapporteras en järv ha setts i trakten av Nykvarn – Järna.

Mars

 • Den 21 mars kontrollerar vi spår av de två vargarna i Sjundareviret.
 • Den 18:e körs ett vargliknande djur på och dödas av tåget strax öster om Stjärnhov i Södermanlands län. Det visar sig vara en hund och alltså inte någon av vargarna från Sjundareviret.
 • Den 17 mars fotas ett vargliknande djur väster om Hallstavik.

Februari

 • Den 12:e görs ett försök att dokumentera en familjegrupp lo på Väddö men spårningsförhållandena är för dåliga för att uppfylla inventeringskriterierna.
 • Den 10-12 februari får Länsstyrelsen in rapporter angående järvspår i Österåkers kommun, det visar sig dock vara spår från grävling och vildsvin.
 • Den 5:e spåras ett ensamt lodjur vid Riddersholm, Norrtälje kommun.
 • Den 4-5 februari spårar vi en familjegrupp lodjur söder om sjön Limmaren, Norrtälje kommun.

Januari  

 • Sista dagarna i januari kommer rapporter om vargspår i Tungelsta, Haninge kommun, men vid besök på platsen kan enbart rävspår återfinnas.
 • Den 27:e får Länsstyrelsen in en bild på ett ensamt lodjur sydost om Edsbro.
 • Den 25:e spårar vi en familjegrupp lodjur nordost om Riala.
 • Den 24 januari spåras ett ensamt lodjur vid Steninge, Sigtuna kommun.
 • Den 19:e spårar vi en familjegrupp lodjur på Väddö.
 • Den 16:e får vi DNA-analyssvar som visar att det är ett vargpar som rör sig i ett område väster om Järna. Se nyhet
 • Den 12 och 13 januari genomförs spårningar av två revirmarkerande vargar i området kring Stora Envättern. Det kan även konstateras att tiken löper.
 • Den 8 januari spåras två vargar i Stora Alsjöns naturreservat.
 • Den 7 januari filmas två lodjur nordväst om Edsbro, Norrtälje kommun.

2014

December  

 • Den 28-29 december spåras två revirmarkerande vargar i Stora Alsjöns naturreservat. Spillning samlas in och skickas för analys. Se nyhet
 • Den 28 december spårar vi en familjegrupp lodjur i trakten kring Södermarjum, Norrtälje kommun.
 • Den 3:e bekräftar DNA-analys att spillningen som samlades in i Stora Alsjöns naturreservat i början av november kommer från samma vargtik som blev påkörd vid Hölö i våras.    
 • Den 2 december körs ett lodjur på norr om Älmsta. SVA har åldersbestämt djuret och det rör sig om en unge som föddes våren 2014.      

November  

 • Den 11: besiktigar vi ett dött årslamm som dödats av lodjur på en gård söder om Norrtälje.
 • Den 5:e tar polisen hand om ett dött lodjur på E18 i höjd med Brottby.
 • Den 3:e samlas spillning in som bedöms komma från varg i Stora Alsjöns naturreservat, Södertälje kommun.  

Oktober  

 • Ett flertal rapporter om syn- och spårobservationer av en eller två vargar inkommer från trakten kring Järna. Det har dock inte gått att säkert fastställa att det rör sig om varg.  

September

 • Den 5:e besiktigas ett dött bagglamm på en gård i Kungsängen. Vid besiktningen har det inte med säkerhet gått att fastställa om det är lo eller räv som dödat lammet.

Augusti  

 • Den 21:a inkommer rapport om två vargar på en åker norr om Järna. Länsstyrelsen har varit på plats och studerat spårlöporna och mycket tyder på att observationen stämmer men den kan ej kvalitetssäkras fullt ut.

Juli

 • Den 22:a gjordes en besiktning i ett vilthägn norr om Norrtälje med anledning av att en trolig varg observerats inne i hägnet kvällen innan. Kvarlevorna av en dovhjort som troligen dödats av varg påträffades. Inget tydde dock på att vargen fanns kvar i hägnet.
 • Den 4:e besiktigades resterna av en död nötkalv norr om Åkersberga. Besiktningen kunde inte fastslå dödsorsaken men inget tyder på att de stora rovdjuren varit inblandade.

Juni

 • Den 6:e besiktigas en död tacka på en gård mellan Åkersberga och Norrtälje. Dödsorsaken hade denna gång inget samband med de stora rovdjuren.

Maj

 • Den 24 maj dokumenterar vi björnspår väster om Hallstavik.
 • Det är nu bekräftat att den möjliga varg som natten till 25 april 2014 rapporterades påkörd vid Hölö i södra Stockholms län var en varg. Blod från djuret har  analyserats av Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) i Uppsala. Blodet kommer från en vargtik som föddes i Forshagareviret 2013, och som stammar från den så kallade Rialahannen. I samband med påkörningen gjordes flera fruktlösa försök att spåra vargen, bland annat med hjälp av specialtränad hund. Flera observationer av varg rapporterades in från det aktuella området dagarna efter påkörningen, men det finns inga bekräftelser på att det handlar om samma djur.

April

 • Den 28:e besiktigar vi en död tacka på en gård norr om Norrtälje. Dödsorsaken hade denna gång inget samband med de stora rovdjuren.
 • Den 24:e kommer många rapporter in om att en varg uppehåller sig på Kallfors golfbana utanför Järna. Djuret fotograferas av privatpersoner och vi bedömer att det är en varg. Vargen har svårt att ta sig därifrån, eftersom golfbanan till stora delar omgärdas av stängsel, men lyckas till slut ta sig ut.
 • Den 23:e besiktigas en död tacka öster om Norrtälje. Dödsorsaken har ännu inte gått att fastställa.
 • Under perioden 12 till 14 april kommer många rapporter om varg in från Ekerö, Salem och Skärholmen. Vargen fotograferas av privatperson på norra Färingsö, se nyhet
 • Första veckan i april kommer många vargrapporter från den södra länsdelen och vargen fotograferades på Hölö, se nyhet

Mars

 • Den 8e besiktigar vi två tackor som dödats av lodjur norr om Rimbo

Februari

 • Den 6e besiktigar vi tre lodjursdödade tackor norr om Hallastavik, se nyhet.

Januari

 • Den 26e spårar vi en familjegrupp lodjur i Tärnanområdet.
 • Den 21a besiktigar vi en lodjursdödad hjort i ett hägn norr om Norrtälje.
 •  19/1 spårar vi en familjegrupp lodjur norr om Hallstavik
 • Den 15e spåras lodjur (dels ensamt djur men även en familjegrupp) i Rialatrakten.
 • 15/1 spårar vi en familjegrupp lodjur väster om Hallstavik.
 • Den 14e spåras en familjegrupp lodjur på Väddö.
 • Den 14e spårar vi ett ensamt lodjur väster om Skedviken.

2013

December 2013

 • Den 9e spåras ett ensamt lodjur norr om Arlanda.
 • Ett dött, svårt skabbangripet lodjur hittas på Lohärads kyrkogård i månadsskiftet november/december.

November 2013

 • Den 21a och 22a rör sig ett ensamt lodjur i Stockholms västra förorter.
 • Den 3e besiktigar vi tre tackor och ett lamm som dödats av lodjur på en gård söder om Norrtälje.
 • 1 november besiktigar vi ett lamm norr om Norrtälje som visade sig vara självdött.
 • Den 1a besiktigar vi en bagge och ett lamm på en gård söder om Norrtälje. Djuren bedömdes dödade av lodjur.

Oktober 2013

 • Den 10e får vi DNA-analyssvar som bekräftar att den gamla varghanen i Rialareviret skjutits vid skyddsjakt i Värmland den 12 september, se nyhet.
 • Vi besiktigar en skadad häst den 10 oktober i norra skärgården. Besiktningen visar att hästens skador inte orsakats av rovdjur.

September 2013

 • Den 22a dokumenterar vi björnspår väster om Hallstavik.
 • 18e besiktigar vi en lodjursdödad hjortkalv i ett hägn norr om Norrtälje.
 • 8 september besiktigar vi två döda lamm. Dödsorsaken kunde inte fastställas men hade inte något samband med något av de stora rovdjuren.
 • Den 1a anmäls ett misstänkt rovdjursangrepp på ett lamm på en gård utanför Kungsängen. Besiktningen visade att lammets död inte hade något samband med något av de stora rovdjuren.

Augusti 2013

 • 15 augusti hittas ett nedgrävt större hunddjur i ett grustag utanför Rimbo. DNA-analys visar senare att djuret var en hund.
 • Den 3e besiktigar vi två lodjursdödade lamm mellan Norrtälje och Älmsta.

Juli 2013

 • Den 20e anmäls ett misstänkt rovdjursangrepp på häst utanför Hallstavik. Besiktningen visade att skadorna på hästarna inte hade något samband med rovdjur.
 • Den 17e och 18e besiktigar vi sammanlagt fyra lodjursdödade lamm på en gård mellan Norrtälje och Älmsta.
 • Den 7e dokumenterar vi björnspår väster om Hallastavik.

Juni 2013

 • 6 juni besiktigar vi ett vargdödat får mellan Norrtälje och Älmsta.

Maj 2013

 • Den 11 maj besiktigar vi tre lodjursdödade lamm på en gård mellan Norrtälje och Söderby-Karl.

April 2013

 • På eftermiddagen den 29e försöker flera personer från Länsstyrelsen att finna vargen i syfte att skrämma den med knallskott med mera. Trots omfattande insatser visar sig inte vargen igen.
 • På morgonen den 29e intresserar sig en varg återigen för en löptik. Hundägarna har svårigheter att mota bort vargen, men efter att de skjuter med startpistol ger sig vargen av.
 • 25/4 följer en varg efter två kvinnor som rider.
 • Den 22a uppger en man som joggar med sina två kopplade hundar (varav den ena är en löpande tik) att han får sällskap av en varg som intresserar sig för hans hundar. Vi har med hjälp av besiktningshund försökt dokumentera händelseförloppet, men besiktningshunden har inte markerat för vargdoft i det aktuella området.
 • Den 20e angrips och skadas en hund av varg, se nyhet
 • Den 20e intresserar sig en varg för en hundgård centralt i Rialareviret. Efter en stund lyckas de boende mota bort vargen.
 • 15/4 I samband med att en kvinna på kvällen rastar sina hundar, varav den ena är en löpande tik, möter hon en varg på nära håll. Händelsen inträffar i västra delen av Rialareviret. Efter en stund avviker vargen. Besiktningsman har säkrat vargspår i anslutning till platsen.
 • Den 13 iakttar en av fältpersonalen en välmående ensam varg söder om Riala. På grund av avståndet gick det inte att se om det var en tik eller en hane.
 • 9 april får vi resultat av DNA-analyser av vargspillning som visar att hanen i det vargpar som under vintern spårats i Riala är född i Skugghöjdenreviret i västra Värmland. Vi vet inte vilket kön den varg har som nu går kvar i reviret.

Mars 2013

 • Under tiden 20 till 26 mars har vi spårat en ensam varg vid flera tillfällen i Rialareviret.
 • 17/3 rapporteras att en varg setts norr om Rånäs. Vi har kunnat konstatera att de spår som vi fått utpekade på platsen kommer från ett eller två lodjur.
 • 16/3 Tre barn möter på nära håll vad de uppfattar som en varg i trakten av Riala. Vår besiktningsman söker av området efter spår dagen därpå och kan inte hitta några vargspår. Däremot finner han spår av räv.
 • 16/3 spårar vi två vargar mellan Kårsta och Lindholmen.
 • 16/3 lämnar den utsläppta vargen länet.
 • Naturvårdsverket släpper den 15 mars en varg som flyttats från renskötselområdet i Stockholms län, se nyhet
 • Vid flera tillfällen under första halvan av mars har vi gjort kortare spårningar av två vargar i sällskap inom Rialareviret.
 • 15/3 En person fotograferar en varg i närheten av Lindholmen.
 • 8/3 besiktigar vi lodjursangripna får norr om Rånäs, se nyhet
 • 6/3 fälls årets sista lodjur på licensjakten utanför Hallstavik, se nyhet
 • 3/3 besiktigar vi lodjursangripna hjortar i ett hägn i trakten av Skebobruk.
 • 2/3 besiktigar vi lodjursangripna hjortar i ett hägn i Norrtälje.
 • 2/3 angrips och dödas två får norr om Rimbo av varg, se nyhet

Februari 2013

 • DNA-analys av en vargspillning insamlad den 19/1 i Rialareviret visar att vargtiken kommer från Norareviret i Örebro län. Det är ännu oklart var hanen som går tillsammans med tiken kommer från.
 • Den 24e spårar vi ett ensamt lodjur vid Hemmesta på Värmdö.
 • 21/2 besiktigar vi en lodjursdödad hjort i ett vilthägn i trakten av Skebobruk i Norrtälje kommun.
 • 20/2 besiktigar vi en lodjursdödad hjort i ett vilthägn vid Norrhenninge, Norrtälje kommun.
 • 20/2 spårar vi ett ensamt lodjur på Väddö.
 • 15-16/2 spårade vi två revirmarkerande vargar från Markim till Stångberga.
 • 15/2 spåras en lohona med ungar vid Bergshamraviken i södra delen av Norrtälje kommun.
 • 6/2 fälls en lodjurshane i det hjorthägn där vi beslutade om skyddsjakt den 29/1.

Januari 2013

 • Den 29:e beslutar Länsstyrelsen att medge skyddsjakt på ett lodjur i norra Norrtälje kommun. Jakten får enbart ske inom ett hjorthägn där lo tagit hjortar vid ett flertal tillfällen, se nyhet.
 • Under hela januari rapporterar ett flertal personer att man sett varg eller spår av varg i Nacka - Saltsjö Bo - Värmdö. Vi har trots flera försök inte kunnat bekräfta rapporterna. Någon av rapporterna bekräftades som räv.
 • Den 26:e kontrollerar vi spår av två vargar norr om Brottby. Spåren kan följas till den plats där vargarna korsat E18.
 • 24/1 får vi två bilder på en varg som fotograferats vid Angarnssjöängens naturreservat i Vallentuna. Spår på platsen kontrolleras den 26:e.
 • Den 23:e spårar vi två vargar väster om Kårsta. Bedömningen är dock svår pga gammal snö och rikligt med spår av annat vilt.
 • 22/1 får vi kännedom om att tre vargspillningar från den varghane som under åren 2009 - 2012 funnits i Rialareviret, samlats in i Värmland, se nyhet.
 • 21/1 gör vi en kortare spårning (cirka 2 km) av två revirmarkerande vargar strax väster om E18 mellan Söderhall- och Karbyavfarten.
 • 19-20 spårar vi två revirmarkerande vargar söder om Riala.
 • Den 17 rapporteras på radions trafikinformation att en varg setts på fel sida viltstängslet vid Roslagsstoppet. Polisen meddelar senare att det var ett rådjur.
 • 17/1: besiktning av två lodjursdödade får i trakten av Gottröra.
 • Sent den 14:e kontrollerar vi spår av två vargar mellan Finsta och Rimbo. På grund av ymnigt snöfall under natten kan vi inte fortsätta spårningen dagen därpå.
 • 14/1 spårar vi ett ensamt lodjur norr och väster om Sorunda.
 • 14/1 spårar vi en familjegrupp lodjur vid Ösbyholm, söder om Norrtälje.
 • 13/1 spårar vi en familjegrupp lodjur vid Lövstaholm, norr om Sigtuna.
 • 13/1 spårar vi en familjegrupp lodjur norr om Edsbro.
 • Mellan den 12:e och den 14:e spårar vi två revirmarkerande vargar i Tärnanområdet inom Rialareviret.
 • 7/1 trafikdödas ett lodjur på E4 vid Hölö.
 • Den 6:e och 11:e besiktigar vi flera lodjursdödade dovhjortar i ett hägn i norra Norrtälje kommun.

2012

December 2012

 • 30-31 december: Länsstyrelsen spårar två revirmarkerande vargar i Rialareviret, se nyhet.
 • 30 december: Länsstyrelsen kontrollerar rapporterade vargspår i Nykvarn och kan konstatera att det enbart finns spår av räv och rådjur på platsen.
 • 12 december: En person rapporterar att han fotograferat en varg i Nacka. Rapportören återkommer senare och meddelar att han bedömer att det är en varglik hund på bilderna.
 • 8-9 december: Områdesinventering i de södra länsdelarna resulterar i ett ensamt lodjur i trakten av Nykvarn. Inga familjegrupper lodjur eller vargspår hittas.
 • 4 december: Länsstyrelsen spårar två vargar drygt 2 km i ett område mellan Karby och Kårsta i Vallentuna.
 • 3 december: Länsstyrelsen spårar ett ensamt lodjur mellan Ösmo och Sorunda.
 • 1 december: Länsstyrelsen kontrollerar spår av en familjegrupp lodjur í Sikaskogen, Norrtälje kommun. Spårningens längd uppfyller inte kraven för att räknas som en säker loföryngring.

November 2012

 • Länsstyrelsen har vid flera tillfällen under månaden samlat vargspillning i Rialareviret.
 • 9 november: Länsstyrelsen besiktigar lodjursdödade hjortar i ett hägn i norra Norrtälje kommun.
 • 7 november: Hund skadas av varg norr om Åkersberga, se nyhet.

Oktober 2012

 • 9 oktober: Ett dött och ett skadat lamm besiktigas i Huddinge. Länsstyrelsen bedömer att skadorna har orsakats av hund.
 • 1 oktober: Resultat av DNA-analys av en varg som påkördes på Rådmansö den 8 maj i år visar att den var född i Brattforsreviret i Värmlands län, sannolikt 2011.

September 2012

 • Under månaden har några synobservationer av varg rapporterats från området kring E18 norr om Brottby. Rapporterna är trovärdiga men ej kvalitetssäkrade av Länsstyrelsen.
 • 2 september: Länsstyrelsen har besiktigat ett antal skadade och dödade får på Kullö i Vaxholms kommun. Skadorna bedöms orsakade av hund, se nyhet.
 • 2 september: Ett får dödat av lodjur nordväst om Arlanda.

Augusti 2012

 • Vargspillning har samlats in i och strax väster om det ursprungliga Rialareviret
 • 22 augusti: Lodjur angrep och dödade får utanför Roslagsbro, Norrtälje, se nyhet.
 • 3 augusti: 31 får dödas av varg mellan Åkersberga och Bergshamra, se nyhet.

Juli 2012

 • 30 juli: Ett får dödat av lodjur söder om Älmsta, Norrtälje
 • 10 juli: En varghane född i Rialareviret påkörd tre mil utanför Östersund, Jämtlands län. Vargen överlever, se nyhet.

Juni 2012

 • 17 juni: Björn skadade bikupor norr om Skebobruk, Norrtälje

Maj 2012

 • 10 maj: Ett dött lodjur påträffas i ett jakttorn i Botkyrka kommun, se nyhet. SVA konstaterade några dagar senare att det var en ung hane som dött av skabb, se nyhet.
 • 8 maj: en ung varghanne trafikdödas på E18, Rådmansö, se nyhet.

April 2012

 • 21 april: Björn skadade bikupor norr om Skebobruk, Norrtälje

Mars 2012

 • 28 mars: Björnspår kvalitetssäkras väster om Hallstavik
 • 20 mars: En lodjurshane till fälls under licensjakt vid Norra Råda, Norrtälje. Jakten är därmed avslutad, se nyhet.
 • 10 mars: Skyltar om närgångna vargar har satts upp på privat initiativ i Rialareviret
 • 1 mars: Årets licensjakt på lodjur inleds, se nyhet (obs nyheten är från 22 februari). En hane fälls på Rådmansö samma dag

Februari 2012

 • 18 februari: En familjegrupp lodjur spåras vid Bredsund, Norrtälje kommun
 • 13 februari: Länsstyrelsen spårar minst 4, möjligen 5 vargar i reviret. Bedömningen från den 9 februari om antal och konstellation kvarstår.
 • 9 februari: Länsstyrelsen spårar 4 vargar i Rialareviret. Bedömningen justeras därmed till: minst 4, möjligen 5 vargar i reviret bestående av 1 ensam, revirmarkerande hanne och minst 3, möjligen 4 valpar från 2010 och/eller 2011.
 • 8 februari: Vargtiken i Riala misstänks vara borta, se nyhet.
 • 8 februari: Länsstyrelsen spårar en familjegrupp av lodjur på Helgö

Januari 2012

 • 30 Januari: Länsstyrelsen spårar en familjegrupp av lodjur norr om Lännaby.
 • 27 januari: Länsstyrelsen spårar tre vargar i Rialareviret. En varg revirmarkerar regelbundet.
 • 23 Januari: Länsstyrelsen spårar en familjegrupp av lodjur väster om Hallstavik.
 • 20 Januari: Länsstyrelsen spårar en familjegrupp av lodjur i närheten av Lavarö, norr om Hallstavik.
 • 18 Januari: Länsstyrelsen spårar en familjegrupp av lodjur vid avfarten till Spillersboda. Rapporten kom in som spår av 2-3 vargar.

2011

December 2011

 • 20 december: Länsstyrelsen spårar minst 3, möjligen 5 vargar i Rialareviret. En svag indikation på föryngring finns, men kan inte fastställas. Allmänhetens observationer av spår i reviret är viktiga och tas tacksamt emot på www.rovobs.se.
 • 6 december: 4 - 5 vargar spåras i Rialareviret.
 • 3 december: Länsstyrelsen besiktigar ett större antal lamm som angripits av lo i trakten av Roslags-Bro.

November 2011

 • Insamling av vargspillning fortsätter i Rialareviret.

Oktober 2011

 • 30 oktober: Länsstyrelsen besiktigar fyra lamm som bedöms vara lodjursangripna i trakten av Roslags-Bro.
 • 18 oktober: Länsstyrelsen besiktigar ett dött får på Munsö, Ekerö som bedöms som lodjursdödat.

September 2011

 • Under september har vargspillning samlats in från Rialareviret, företrädesvis från de norra delarna av reviret.

Augusti 2011

 • 29 augusti: Länsstyrelsen besiktigar en hund som fått en skada i ena örat som bedöms som orsakat av lodjur, söder om Erken, Norrtälje.
 • 24 augusti: Lodjur fotograferat i Nor, Norrtälje.
 • 23 augusti: Länsstyrelsen kontrollerar ett älgkadaver söder om Addarsnäs i Rialareviret. Bedömningen är att minst två vargar varit med och dödat och släpat älgen.
 • 12 augusti: Lodjur fotograferat i Simlom, Norrtälje.
 • 6 augusti: Länsstyrelsen besiktigar ett dött får i trakterna av Roslagsbro, Norrtälje som bedöms som lodjursdödat.
 • 2 augusti: En björn fotograferad vid Ununge, Norrtälje.

Juli 2011

 • Minst två av Rialarevirets valpar från 2010 sågs vara kvar i reviret. Hittills inga indikationer på nya valpar i år.

Juni 2011

 • 22-29 juni, bikupor förstörda av björn på två olika ställen söder om Häverödal, Norrtälje.

Maj 2011

 • Den 18 maj påkörs och dödas en varg född i Rialareviret 2010 på E18 mellan Örebro och Karlskoga. Han vägde 42 kilo.
 • Den 16 maj skadas en nötkalv av varg i närheten av Stångberga i västra delen av Rialareviret
 • Den 10 maj mötte en person med en kopplad hund en varg i Riala- Ekeby. Han skriker åt den men vargen fortsatte gå i riktning mot honom och hunden. När vargen var på 2-2,5 m avstånd kastade han en tidning på den, varpå vargen retirerade ca 15 m för att iaktta honom och hunden. Vargen står kvar på platsen ca 10 minuter och avviker sedan. Personen observerar att vargen har ett sändarhalsband.

April 2011

 • Den 18 april upphör vargtikens sändare att fungera. Den troliga förklaringen är att batteriet i utrustningen tagit slut, vilket var väntat.
 • Den 17 april angrips och dödas en Wachtelhund i nordöstra delen av Rialareviret. Angreppet sker i samband med rastning av hunden.

Januari, februari och mars 2011

 • I Rialareviret har längre spårningar skett vid flera olika tillfällen. Spår av minst 5 individer har konstaterats. Paret är intakt, tiken löper och de markerar revir.
 • Den 25 mars rymmer två mindre hundar från en hundgård i västra delen av Rialareviret. Den ena hunden återkommer med skador orsakade av varg. Den andra är fortsatt försvunnen och Länsstyrelsen bedömer att den dödats av varg.
 • Den 13 februari genomförs en områdesinventering i länet. Länsstyrelsens fältpersonal har spårat familjegrupper av lodjur på 9 platser under 3 dagar. En del av spårningarna kan vara av samma familjegrupp. Det preliminära resultatet är 6-8 grupper. En familjegrupp i Sigtuna kommun och de övriga i Norrtälje kommun.
 • Spår av ensamma lodjur har under inventeringssäsongen kvalitetssäkrats i kommunerna Norrtälje, Sigtuna, Vallentuna, Österåker, Vaxholm, Ekerö, Nykvarn och Nynäshamn.
 • En stor mängd rapporter om såväl syn- som spårobservationer av varg har inkommit från nästan alla kommuner i länet. Vid fältbesök eller kontroll av foton har man funnit spår av räv, hund eller lo. Varg har således inte kunnat fastställas av Länsstyrelsen utanför Rialareviret.

December 2010

 • 15 december: Ensamt lodjur spårat norr om Arlanda
 • 15 december: Ensamt lodjur spårat vid Järsjö
 • 15 december: Lohona med unge spårat nordväst om Rånäs
 • 14 december: Lodjur fotograferat på Väddö
 • 8 december: Spår av ensamt lodjur kvalitetssäkrat på Bogesundslandet.
 • 7 december: Lodjurshona med ungar spårade norr om Edsbro.
 • 3 december: Ensamt lodjur spårat norr om Rånäs.
 • 2 december: Lodjurshona med ungar spårade nordväst om Edsbro.

November 2010

 • 30 november: Minst fem vargar spårade inom Rialareviret.
 • 29 november: Minst tre vargar spårade inom Rialareviret .
 • 22 november: Ensamt lodjur spårat väster om Skebobruk.
 • 15 november: En privatperson rapporterade ett trafikdödat lodjur (vuxen hane) mellan Kagghamra och Rosenhill på Södertörn. Händelsen inträffade i oktober 2009.

Oktober 2010

 • 22 oktober:Lodjur fotograferat mellan Sorunda och Ösmo
 • 22 oktober: Observation av en eventuell varg rapporteras i Svartbro, väster om Nykvarn. Länsstyrelsen spårar, men kan bara bekräfta spår av hunddjur.
 • 9 oktober: Vargspår har rapporterats ca 3 km S Älmsta. Länsstyrelsen har inte kunnat avgöra om det är varg eller hund.
 • 2 oktober: Hund dödad av varg i Rialareviret.

September 2010

 • 10 september: Hund dödad av varg i Rialareviret.

Augusti 2010

 • 25 augusti: Länsstyrelsen besiktigar ett skadat och ett dödat lamm i trakterna kring Roslagsbro. Sannolikt har även dessa dödats av lodjur.
 • 14 augusti: Länsstyrelsen besiktigar flera lamm som dödats av lodjur i trakterna kring Roslagsbro.
 • 3 augusti: Kalv hittades död vid Beatebergs gård. Länsstyrelsens besiktningsmän bedömer att kalven rivits och dödats av varg.

Juli 2010

 • 5 juli: Länsstyrelsen besiktigar ett lodjursdödat lamm i trakterna kring Roslagsbro.

Juni 2010

 • 25 juni: Dött lodjur funnet längs E18, Rådmansö.

Maj 2010

 • 20 maj: Lodjur trafikdödat på E18 i höjd med Rösa.
 • 12 maj: Björn filmad norr om Edsbro
 • 12 maj: Lodjur fotograferat i Brollsta, Vallentuna kommun
 • 12 maj: Konstaterad föryngring av varg i Rialareviret. Skandinaviska vargforskningsprojektet har idag räknat 4 välmående valpar, 1 tik och 3 hannar. Valparna var vid räkningen 2-3 veckor gamla.

Mars 2010

 • 31 mars: Vinterns lodjursinventering har nu sammanställts. Inventeringsresultat vintern 2009/2010
 • 26 mars: Vargspår rapporterade mellan Bögs gård och E4, Sollentuna. Länsstyrelsen har spårat hund och räv i området.
 • 19 mars: Varg rapporterad på västra sidan E18 norr om Söderhalls trafikplats. Länsstyrelsen har spårat räv på platsen.
 • 2 mars: Ett lodjur har fällts under licensjakt. Lodjursjakten är avlyst i länet. Frågor om jakten besvaras av Camilla Frisch 08-785 54 85.
 • Februari 2010
 • 26 februari: Årets lodjursinventering är nu avslutad. Resultatet kommer att redovisas under mars månad.
 • 17 februari: Polisen meddelar att en påkörd varg rapporterats vid Bålsta. Då polispatrullen kommer till platsen finner de ett dött rådjur.
 • 15 februari: Vargspår rapporteras från Toftinge, Älmsta. Länsstyrelsen spårar och konstaterar att det är spår från ett ensamt lodjur.
 • 14 februari: Ensamma lodjur har spårats på fyra olika ställen i de norra delarna av länet.
 • 11 februari: Lodjurshona med ungar spårade väster om Vätö. Ensamma lodjur spårade i Tärnanområdet och Herräng.
 • 11 februari: De båda vargarna går tillsammans igen.
 • 9 februari: Skandinaviska vargforskningsprojektet har försett vargtiken i Rialaområdet med sändare. Frågor kring märkningen besvaras i första hand av Olof Liberg (070-394 95 19) eller Håkan Sand (070-300 37 01).

Mer om märkningen

Pressbilder från märkningen

 • 7 februari: En lodjurshona med ungar spårades norr om Hallstavik.
 • 2 februari: Fältpersonal från Stockholm och Uppsala län tränar vargspårning i Rialaområdet. Två revirmarkerande vargar spåras.

Januari 2010

 • 30 januari: Områdesinventering av lodjur har genomförts i de södra delarna av länet. Hittills har inga lodjursspår rapporterats, varken från Södertörn eller området väster om Södertälje kanal. Preliminärt resultat är att det för närvarande inte finns några lodjur i de södra delarna av Stockholms län.
 • 26 januari: Vargarna har den senaste veckan rört sig mer än tidigare inom området. Båda vargarna spårades den 25e i Rialatrakten. Som förväntat noterades revirmarkeringar och löpblod.
 • 10 januari: Ett ensamt lodjur spåras på Rådmansö
 • 10 januari: En familjegrupp lodjur har spårats i Roslagsbrotrakten
 • 9 januari: Ett ensamt lodjur spåras söder om Riala.
 • 9 januari: Två revirmarkerande vargar spåras ca 3 km inom samma område som förut. Spillning har samlats in från det som antas vara tiken.
 • 9 januari: Spårning av rapporterade vargspår i Sikaskogen söder om Norrtälje har konstaterats vara hundspår.
 • 6 januari: En familjegrupp lodjur har spårats i närheten av Arlanda.
 • 4 januari: Länsstyrelsens fältpersonal spårar två revirmarkerande vargar i Rialatrakten.
 • 1 januari: Länsstyrelsens fältpersonal söker lodjursspår i Sandemarområdet utan att finna några.

Äldre observationer och händelser

 Content Editor

 Rapportera in observationer av rovdjur

Rovdjursrapporter kan lämnas på www.rovobs.se