Vargvalpar - utsättning

Länsstyrelsen ska hjälpa Naturvårdsverket att hitta lämpliga vargrevir som kan ta emot vargvalpar från djurparker.

Syftet med att placera ut djurparksvalpar i vilda lyor är att på sikt minska den höga inavelsgraden i den Skandinaviska vargstammen.

För närvarande finns det inga lämpliga vargrevir i Stockholms län som kan ta emot djurparksvalpar, vilket Länsstyrelsen och Naturvårdsverket är överens om.

För att ett vargrevir ska vara lämpligt krävs bland mycket annat att det finns en erfaren vargtik i ett revir, dvs en tik som fött valpar tidigare. Det krävs också att de vilda vargvalparna föds ganska sent på våren så att åldersskillnaden mellan de vilda valparna och djurparksvalparna blir så liten som möjligt. Vargar i djurparker föder vanligtvis sina valpar senare än vad vilda vargar gör.

Länsstyrelsen fick 2011 i uppdrag av regeringen att peka ut lämpliga vargrevir för utsättning av vargvalpar. Det utpekandet är inte aktuellt längre. Den tik som då fanns i Rialareviret, som var erfaren, finns inte kvar längre.