Skyddsväst för jakthund

För att skydda din jakthund kan du nu söka bidrag till skyddsväst.
Skyddsväst

Länsstyrelsen kan ge bidrag till skyddsväst för jakthundar samt för eftersökshundar och räddningshundar inom dokumenterat vargrevir i Stockholms län. För att bidrag ska lämnas ska västarnas funktion vara att förhindra att hunden skadas allvarligt eller dödas vid vargangrepp.

Villkor för bidrag

  • Bidrag utbetalas för jakthundar, hundar som ingår i Polismyndighetens eftersöksorganisation samt till räddningshundar.
  • Bidrag lämnas med 50 % av kostnaden för inköp av skyddsväst i mån av medel. Högsta belopp som lämnas är 5000 kr per väst.
  • Bidraget utbetalas för inköp av skyddsväst som till sin funktion skyddar eller avskräcker vid vargangrepp, exempelvis genom att vara försedd med el eller stålpiggar.
  • Skyddsvästen ska vara inköpt under samma år som bidraget söks. Fullständigt ifylld ansökan, på därför avsedd blankett, ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast den 15 december samma år som bidraget söks för.
  • För skyddsvästar inköpta under 2015 ska ansökan vara Länsstyrelsen tillhanda senast 31 januari 2016.
  • Bidrag utbetalas till en hund per sökande och efter att Länsstyrelsen har fått in originalkvitto för inköp av skyddsväst.
  • För jakthundar krävs att sökande ska vara folkbokförd i Stockholms län samt att jaktmarkerna ska vara belägna inom av Länsstyrelsen dokumenterat vargrevir. Intyg från markägare alternativt jakträttshavare ska bifogas ansökan.
  • Efter avslutad jaktsäsong ska en kort rapport inlämnas till Länsstyrelsen i enlighet med myndighetens instruktion.

Blankett för ansökan om bidrag till skyddsväst för jakthund

 Mer information

Första test av elväst från Wolfproof

Första test av användbarheten hos Protectors väst för att skydda jakthundar mot varg