Inventering av rovdjur

Länsstyrelsen har till uppdrag att känna till hur många rovdjur det finns i länet och var de finns. Därför inventeras eller räknas rovdjuren varje vinter.

Bäst förutsättningar för inventeringen är när det finns snö, så att spåren efter rovdjuren kan följas. Även viltkameror används vid behov, främst i de södra och mellersta delarna av Sverige.

Inventeringsresultaten är bland annat grunden för att planera olika insatser inom rovdjursförvaltningen, till exempel mål för stammarna, licensjakt med mera.

Inventering vintern 2016/17

Nu pågår inventering i hela länet. Det är därför viktigt att rapportera snabbt till oss om du ser ett rovdjur eller spår av rovdjur. Vi följer upp de rapporter som kan bidra till inventeringsresultatet. Vi vill verkligen uppmana alla som ser djur eller spår av de stora rovdjuren att rapportera!

Rapportera till oss på rovobs.se eller skandobs.se.

Varg kommer att inventeras löpande på så sätt att vi följer upp inrapporterade vargspår utanför tätbebyggda områden om det finns förutsättningar för att genomföra spårningar (det vill säga färska spårlöpor på snö). I områden där det tidigare funnits varg i länet kommer vi även att göra riktade insatser, så kallad "snoking", för att söka efter vargspår.

Senast genomförda inventeringar

Lodjur

Vintern 2015/2016. I länet genomfördes lodjursinventering med riktade insatser,dels utifrån rapporter och dels utifrån så kallad snoking. På grund av få tillfällen med spårsnö, och låg rapporteringsgrad i delar av länet, har sannolikt inte alla familjegrupper hittats. Sammanlagt hittades fem familjegrupper av lodjur vintern 2015/16, varav en delas med Uppsala län.

Inventeringen av lodjur avslutas den sista februari. Lodjuren går vid denna tid in i brunsten, vilket försvårar möjligheten att bedöma om det är familjegrupper (honor med unge/ungar) eller hanne och hona som går tillsammans.

Varg

Vintern 2015/2016. Varginventering pågick parallellt med inventering av lodjur, dels i det tidigare Sjundareviret, men även i andra delar av länet i de fall uppföljning bedömdes som möjlig.

Sammanlagt hittades fyra vargar, valpar födda i Sjundareviret.