Sjötrafik

Länsstyrelsen får efter ansökan från myndigheter, kommuner eller enskilda personer meddela föreskrifter för sjötrafiken på vattenområden inom länet.

Fem knop skylt på Skär

Exempel på föreskrifter:

  • Fartbegränsningar
  • Förbud mot ankring
  • Begränsning i rätten att utnyttja vattenområde för båttävling, vattenskidåkning, dykning eller liknande sporter.
  • Andra begränsningar som behövs från miljösynpunkt, säkerhetsskäl eller liknande

Du hittar mer information om de olika föreskrifterna i kolumnen till vänster.

Föreskrifterna kungörs i länets författningssamling. Länsstyrelsen får meddela tillfälliga dispenser från föreskrifterna.

Vad ska en ansökan innehålla?

Om du tycker att en sjötrafikbestämmelse ska ändras, till exempel en hastighet, ska du skicka en ansökan om hastighetsbegränsning till Länsstyrelsen. Din ansökan ska innehålla:

  • Namn på vattendraget som avses.
  • En karta där du har markerat aktuell sträcka eller område.
  • En motivering till varför du anser att en förändring bör göras.
  • Namn, adress och telefonnummer till dig som söker.