Älgjakten 2017/2018

I oktober börjar älgjakten i Stockholms län. Jakten pågår från den 9 oktober 2017 till den 28 februari 2018.

För att få jaga älg ska marken vara registrerad hos Länsstyrelsen

Fastigheter kan registreras som licensområde eller älgskötselområde för älgjakt. På mark som inte är registrerad är det i år tillåtet att jaga älgkalv under perioden 9-13 oktober 2017. 

Tilldelningen (hur många älgar som får fällas) i områden som är registrerade licensområden baserar sig på det underlag som älgförvaltningsgrupperna i länet har lämnat i älgförvaltningsplanerna. Utöver det får älg fällas i älgskötselområdena enligt älgskötselplanerna.

Jakttider 

Typ av område  Jakttid för vuxen älg     Jakttid för årskalv
Älgskötselområden
 

9 oktober 2017 -
28 februari 2018

9 oktober 2017 -
28 februari 2018

Licensområden

9 oktober 2017 -
28 februari 2018

9 oktober 2017 -
28 februari 2018

Oregistrerade områden
med fri kalvjakt
(kalvområden)

9 oktober -
13 oktober 2017

Helgförbud

Inom tätortsnära områden råder förbud mot älgjakt under sön- och helgdag och dag före sön- och helgdag under antingen oktober månad eller under hela älgjaktsperioden. Karta över områdena kan du hämta som pdf-fil till höger på denna sida under Länkar. Den kan även beställas hos Länsstyrelsen.  

Fällavgift

Fällavgiften är fastställd till 900 kronor för vuxen älg och 150 kronor för älgkalv (årskalv). Med årskalv avses älg till och med den 15 april året efter födelseåret. Fällavgiften betalas in inom två veckor efter jakttidens slut.

Anmälan om jaktresultat

Anmälan om jaktresultat ska ges in inom fjorton dagar efter respektive jakts slut, det vill säga för:

 

Den fria kalvjakten   sista dag 27 oktober 2017
Älgskötselområden    sista dag 14 mars 2018
Licensområdensista dag 14 mars 2018

 

Snabb rapportering underlättar en flexibel älgförvaltning

När en älg är fälld är företrädare för jaktområdet (licensområdet eller älgskötselområdet) skyldiga att rapportera detta inom 14 dagar. Rapporteringen görs i första hand via älgportalen www.älgdata.se.
 
Snabb rapportering innebär att älgförvaltningsgrupper, enskilda jägare och andra enklare kan hitta aktuell information.

Det är viktigt att löpande rapportering sker så att både älgförvaltningsgrupperna och Länsstyrelsen kan följa avskjutningen i enlighet med intentionerna i älgförvaltningen.

Slutrapportering ska ske när jakten är slut

Detta kan endast ske via älgdata.se. Det gäller oavsett i vilket system rapportering tidigare har skett under jaktsäsongen, det vill säga det går inte att slutrapportera i annat system än älgdata.se. Från alla registrerade områden måste anmälan lämnas även om någon älg inte fällts (slutrapportera). Det görs också i älgdata.se.