Skyddsjakt efter skadegörande vilt

Om det behövs för att hindra att vilt (vilda däggdjur och fåglar) orsakar skador får Länsstyrelsen i de flesta fall ge tillstånd till skyddsjakt när djuret annars är fredat.

Observera att rivning av bäverdamm och bäverhydda också kräver tillstånd av Länsstyrelsen. Under tiden maj - augusti krävs dock inget tillstånd för att riva bäverdamm.

Ett tillstånd till skyddsjakt förutsätter att det inte finns någon annan lämplig lösning och upprätthållande av artens bevarandestatus inte försvåras.

Skriftlig ansökan med beskrivning av problemen ges in till Länsstyrelsens enhet för naturvård. Blankett finns för ansökan om tillstånd att använda rörlig belysning/bildförstärkare vid skyddsjakt efter vildsvin, se länk till höger. För övriga tillstånd saknas ansökningsblanketter och ansökan görs på fri hand.

Länsstyrelsen beslutar om skyddsjakt efter björn, varg, lodjur och järv enligt delegation från Naturvårdsverket.

När det gäller säl och örn är det Naturvårdsverket som prövar tillstånd till jakten.