Skyddsjakt efter gråsäl år 2016

Naturvårdsverket har beslutat om hur skyddsjakten efter gråsäl får bedrivas under 2016. Jakt är tillåten under tiden 20 april – 31 december 2016 eller den tidigare tidpunkt när länets kvot är fylld.

​I Stockholms län får inom territorialvattengränsen sammanlagt 40 sälar fällas.

Inom följande områden, som inte omfattas av annat områdesskydd, sker inventering av sälar under våren. För dessa områden tillåts endast skyddsjakt efter gråsäl under tiden 16 juni - 31 december 2016:

 • Skvalbådan, Gillöga skärgård
 • Stänkbådan, Gillöga skärgård
 • Svartkobben, Gillöga skärgård
 • Torrbådan, Gillöga skärgård
 • Ägglösen
 • Dromgrynnan
 • Karvasen, Landsort
 • Lönnbådan, Landsort
 • Roxen, Landsort
 • Tuvan
 • Märkbåden

Inom skyddsjaktsområdet kan det finnas områden där andra regler för skyddsjakt efter säl gäller. Det kan exempelvis vara sälskyddsområden, Natura 2000-områden, naturreservat eller nationalparker. Information vilka skyddade områden som finns inom länet kan sökas på Länsstyrelsens webbplats.

Naturvårdsverkets beslut i sin helhet med villkor kan hämtas under Länkar till höger.