Jakttillsynsmän

Jakttillsynsman förordnas för att kontrollera att bestämmelserna om jakt efterlevs.

För att komma i fråga för uppdraget ska man vara minst 20 år men inte 65 år, ha genomgått föreskriven utbildning, vara laglydig och i övrigt lämplig för uppgiften. Man ska dessutom ha nominerats som tillsynsman av någon som disponerar jaktmark där Länsstyrelsen bedömer att det föreligger behov av särskild tillsyn och kontroll.

Jakttillsynsmannen ska vid tjänstgöringen bära särskilt tjänstetecken.

Förordnandet sker av Länsstyrelsen.