Jakt på allmänt vatten med mera i skärgården

Rätt till jakt på allmänt vatten och på holmar, klippor och skär som inte hör till något hemman kan ges som individuella tillstånd till den som är fast bosatt i skärgården eller vid kusten. Ytterligare krav är att den som söker har erfarenhet av jakt och goda kunskaper om djurlivet och naturförhållanden i dessa områden. Ansökan görs hos Länsstyrelsen.

Medlemskap i vissa sjöfågeljaktvårdsföreningar kan också berättiga till jakt på allmänt vatten m.m., se länken till vänster "Jakt efter sjöfågel och mink".

Ansökningsavgift 1 350 kronor. Inbetalning görs till bankgirokonto 5052-4644. På inbetalningskortet ska anges inbetalares namn samt vad betalningen avser.